Politieke betrekkingen [fr]

JPEG

Het bilaterale contact tussen Frankrijk en Nederland is veelvuldig, en komt bijvoorbeeld voor in de vorm van bilaterale overleggen binnen werkgroepen (bijv. over drugsbestrijding, innovatie/MKB) of op interministerieel niveau (strategische zaken, gemeenschappelijk landbouwbeleid…). Er wordt gezamenlijk gereflecteerd over ontwikkelingshulp, de Afrikaanse dossiers, mensenrechten, non-proliferatie, of sport.

Het Initiative franco-néerlandaise (IFN - voormalig Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, opgericht in 2003), heeft als doel de bilaterale relaties te verstevigen door de associatie van burgers en het bedrijfsleven. Jean-Marc Janaillac, de Franse CEO van Air-France-KLM, werd in 2015 vicevoorzitter van het IFN, samen met de in Frankrijk geboren Nederlandse academica Pauline Meurs, die werkzaam is op de universiteit van Rotterdam en in de senaat heeft gezeten voor de PvdA. De hoofdactiviteit van het Initiative franco-néerlandaise is het op bilateraal niveau uitwisselen tussen bedrijven, over nieuwe technologieën, innovatie of integratie.

Dankzij het eerste presidentiële bezoek aan Nederland in veertien jaar, op 20 januari 2014, van de toenmalige president van de Republiek, François Hollande, is de samenwerking tussen Frankrijk en Nederland zichtbaar geïntensiveerd. Eerste minister Manuel Valls bezocht Nederland op 30 oktober 2014. De Nederlandse minister-president Mark Rutte werd op 3 juni 2015 en op 12 februari 2016 door de president van de Republiek, François Hollande, ontvangen in Parijs. Op 16 juni en 1 september 2017 reisde de Nederlandse premier Mark Rutte opnieuw naar Parijs voor een ontmoeting met Emmanuel Macron, president van de Republiek.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 waren de uitwisselingen bijzonder veelvuldig. Een staatsbezoek aan Frankrijk van het Koninklijk paar vond plaats op 10 en 11 maart 2016. Tijdens dit bezoek werden de sterke economische banden tussen onze twee landen benadrukt, het Initiative franco-néerlandaise formeel gelanceerd en onze culturele samenwerking versterkt rondom de onthulling in het Louvre van de twee gezamenlijk aangeschafte schilderijen van Rembrandt.

Jean-Marc Ayrault, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling bracht op 21 november 2016 een bezoek aan Nederland, waar hij samen met zijn tegenhanger Bert Koenders een toespraak hield tijdens het tweede Frans-Nederlands seminar over Europese kwesties, met het thema "Europese integratie: eenheid in efficiëntie."

Overzicht van de bilaterale bezoeken

gepubliceerd op 29/05/2020

naar boven