Postdoctorale opleidingen [fr]

Student, promovendus, doctor, bent u geïnteresseerd in een postdoctorale studie?

Frans Minisiterie van Hoger Onderwijs en Onderzoek http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html

- De Nationale Vereniging voor Doctoren in de Wis- en Natuurkunde (Association Nationale des Docteurs Ès Sciences) biedt sinds 1992 doctoren verscheidene activiteiten en diensten aan, met het doel de invloed van de doctorsgraad op alle terreinen van de samenleving te verbeteren.

- Campus France : deze site voor buitenlandse studenten bevat veel informatie over de opleidingen van het Franse hoger onderwijs.

- France Contact: site bestemd voor onderzoekers en buitenlandse beursstudenten die onderzoek willen doen in Frankrijk.

- De Bernard Gregory Vereniging - ABG L’intelli’agence : helpt afgestudeerden met een doctorsgraad een baan te vinden.

gepubliceerd op 23/12/2015

naar boven