Prijs voor de Rechten van de Mens 2016 [fr]

Ieder jaar reikt de Franse Eerste minister de prijs voor de Rechten van de Mens “Liberté-Egalité-Fraternité” (Prix des droits de l’homme de la République Française) uit. Voorstellen voor het jaar 2016 kunnen worden ingediend.

Deze prijs wordt sinds 1988 jaarlijks uitgereikt, ter ondersteuning van individuele of collectieve initiatieven op het gebied van één van de twee jaarlijkse thema’s, zonder onderscheid te maken tussen nationaliteiten of landsgrenzen.

1 – Non-gouvernementele organisaties of individuele kandidaten van alle nationaliteiten en uit alle landen, dienen een actie of een project in, die plaats zullen vinden in Frankrijk of in het buitenland, en die betrekking hebben op één van de twee thema’s van 2016 naar keuze:

• Thema n°1: het verdedigen en beschermen van migranten

• Thema n°2: het vertegenwoordigen en verdedigen van de rechten van personen met een handicap, in het licht van de Conventie van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

2 – De vijf laureaten zullen worden uitgenodigd in Parijs voor de officiële ceremonie. Ze zullen een medaille ontvangen, en de Eerste minister zal hen een gedeelde globale schenking van 70.000 euro toekennen. Aan de vijf daaropvolgende laureaten zal een medaille met een speciale vermelding worden toegekend door de ambassadeur van Frankrijk in hun land van herkomst.

3.De kandidaten moeten zich aan de regels van de prijs houden.
Over de regels om voor de prijs in aanmerking te komen, wordt op aanvraag gecommuniceerd. U kunt ze ook vinden op de website van het CNCDH.

4 – Het sollicitatiedossier, opgesteld in het Frans, moet zijn voorzien van:
a) een sollicitatiebrief, aangeboden en ondertekend door de voorzitter of de vertegenwoordiger van de werkzame NGO, of door de individuele kandidaat;
b) het sollicitatiedossier, te downloaden op de website van het CNCDH.
Dit dossier beschrijft in detail het objectief en de tenuitvoerlegging van het project. Het moet ook zijn voorzien van een exact budget (met bij voorkeur de tegenwaarde in euro’s).
c) Een inleiding in de werkzame NGO (statuten, uitvoering, etc.).
d) De adres- en bankgegevens van de NGO of van de individuele kandidaat.
De kandidaten moeten het gehele dossier, voor de uiterste datum van inschrijving op 30 september 2016, per post opsturen naar het “Secrétariat général de la Commission”: 35, Rue Saint-Dominique – 75007 Paris – France, of per e-mail naar het volgende mailadres: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

5 – Na de bekendmaking van de resultaten door de jury, zal de prijs voor de Rechten van de Mens 2016 op een feestelijke manier worden toegekend door de Eerste minister in Parijs, rond de 10de december 2016.

Word - 49.4 kB
Call for applications
(Word - 49.4 kB)

gepubliceerd op 07/09/2016

naar boven