Prijs voor de Rechten van de Mens “Liberté-Egalité-Fraternité” 2011 (Inschrijvingen tot 16 september 2011) [fr]

Ieder jaar reikt Frankrijk de prijs voor de Rechten van de Mens “Liberté-Egalité-Fraternité” uit. De inschrijving voor het jaar 2011 is geopend. De prijs zal worden uitgereikt door de Franse Eerste Minister.

Om voor de prijs 2011 in aanmerking te komen, moet de actie of het project betrekking hebben op één van de volgende thema’s :

Thema 1 : De strijd tegen schendingen van mensenrechten op grond van seksuele geaardheid of gender-identiteit

Thema 2 : De strijd tegen geweld tegen vrouwen

- Meer details (in het Frans)

- in het Engels

De eerste vijf winnaars zullen de totale gift van 75.000 Euro, die door de Eerste Minister ter beschikking wordt gesteld, delen. De vijf volgende winnaars krijgen een “bijzondere vermelding”.

Wijze van inschrijving:

Het inschrijvingsdossier moet in het Frans worden opgesteld en moet de volgende elementen bevatten:

- Een brief van kandidaatstelling waarin de voorzitter, of de wettelijk verantwoordelijk persoon van de uitvoerende NGO, een uiteenzetting geeft en de brief ondertekent.

- Een dossier waarin, in detail, het doel en de omschrijving van de verwezenlijking van het voorgelegde project wordt uiteengezet. Hierin moet ook het exacte budget worden aangegeven (met bij voorkeur de tegenwaarde in Euro).

- Een presentatie van de uitvoerende NGO (statuten, al uitgevoerde projecten, acties...)

- De bank- of girogegevens van de organisatie

Uiterste datum van inschrijving: 16 september 2011

De kandidaten moeten imperatief het complete dossier voor de uiterste datum zenden naar: Le Secrétariat général de la Commission (35, rue Saint Dominique - 75007 Paris - France) of per e-mail naar de hieronder vermelde adressen.

E-mail : michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr en veronique.bevin@cncdh.pm.gouv.fr

4 - De jury zal de resultaten op 9 november 2011 bekend maken. De prijzen worden door de Eerste Minister in Parijs, begin december 2011, aan de winnaars uitgereikt.

- website: http://www.cncdh.fr/

gepubliceerd op 11/08/2015

naar boven