Prijs voor de Rechten van de Mens “Liberté-Egalité-Fraternité” 2015 (Inschrijvingen tot 24 september 2015) [fr]

JPEG

Ieder jaar reikt Frankrijk de prijs voor de Rechten van de Mens “Liberté-Egalité-Fraternité” uit. De inschrijving voor het jaar 2015 is geopend. De prijs zal worden uitgereikt door de Franse Eerste Minister.

Om voor de prijs 2015 in aanmerking te komen, moet de actie of het project betrekking hebben op één van de volgende thema’s :

Thema 1 : Het gevaar van internet voor de rechten van de Mens

Thema 2 : Milieu en rechten van de Mens

Meer details (in het Frans, Engels, Duits)

De eerste vijf winnaars zullen de totale gift van 70.000 Euro, die door de Eerste Minister ter beschikking wordt gesteld, delen. De vijf volgende winnaars krijgen een “bijzondere vermelding”.

Wijze van inschrijving:

Het inschrijvingsdossier moet in het Frans worden opgesteld en moet de volgende elementen bevatten:

Een brief van kandidaatstelling waarin de voorzitter, of de wettelijk verantwoordelijk persoon van de uitvoerende NGO, een uiteenzetting geeft en de brief ondertekent.

Een dossier waarin, in detail, het doel en de omschrijving van de verwezenlijking van het voorgelegde project wordt uiteengezet. Hierin moet ook het exacte budget worden aangegeven (met bij voorkeur de tegenwaarde in Euro).

Een presentatie van de uitvoerende NGO (statuten, al uitgevoerde projecten, acties...)

De bank- of girogegevens van de organisatie

Uiterste datum van inschrijving: 24 september 2015

De kandidaten moeten imperatief het complete dossier voor de uiterste datum zenden naar: Le Secrétariat général de la Commission (35, rue Saint Dominique - 75007 Paris - France) of per e-mail naar de hieronder vermelde adressen.

E-mail : michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr EN cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

4 - De prijzen worden door de Eerste Minister in Parijs, begin rond 10 december 2015, aan de winnaars uitgereikt.

website: http://www.cncdh.fr/

gepubliceerd op 14/11/2015

naar boven