Prijs voor de wetenschappelijke excellentie : Descartes-Huygensprijs [fr]

De Descartes-Huygensprijs is ingesteld door de Franse en Nederlandse regeringen en wordt sinds 1995 toegekend, in Frankrijk door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderzoek, en in Nederland door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een Nederlandse en een Franse onderzoeker die aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de kandidaat dient een actief wetenschappelijk onderzoeker te zijn, die excellent is naar het oordeel van zijn/haar vakgenoten en internationale faam geniet op zijn/haar vakgebied;
- de kandidaat moet een bijdrage leveren of geleverd hebben aan de ontwikkeling van de Nederlands-Franse wetenschappelijke samenwerking;
- Het bedrag van de prijs is rond de 20.000 euro en moet het de winnaar van de prijs mogelijk maken de kosten van een of meerdere verblijven en reizen in het kader van de wetenschappelijke samenwerking met een of meerdere teams van het andere land te financieren. De prijs wordt beurtelings toegekend aan wetenschapsbeoefenaren afkomstig uit de geestes- en sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen.

De kandidaten worden genomineerd door de bevoegde instantie van het andere land, volgens haar eigen procedures: in Frankrijk is dat de betrokken Académie des sciences van het Institut de France en in Nederland de KNAW.

Meer informatie:
- http://www.knaw.nl
- Académie des Sciences

- Winnaars

gepubliceerd op 19/06/2017

naar boven