Prix d’Amsterdam [fr]

De Prix d’Amsterdam wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een student die recent zijn of haar diploma heeft behaald aan een Franse hogeronderwijsinstelling. Een student die graag verder zou studeren en in Amsterdam onderzoek zou willen doen in de Nederlandse cultuur, politiek en/of taal.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van €15.000. Hieronder valt ook de huisvesting in Amsterdam. De eerste uitreiking vond plaats in juni 2011 op de Residentie van de Ambassadeur van Nederland in Frankrijk. Recent afgestudeerden (met de Franse nationaliteit) in geschiedenis, kunstgeschiedenis, Nederlandse taal cultuur, geesteswetenschappen, filosofie en/of journalistiek komen voor deze prijs in aanmerking.

Meer weten: http://nlfr.eu/prijzen/

gepubliceerd op 23/09/2016

naar boven