Prix de Paris [fr]

De Prix de Paris werd in 1981 ingesteld op gezamenlijk initatief van de ambassade van Frankrijk en hoogleraren geschiedenis van de universiteiten van Leiden, Utrecht, Groningen en Nijmegen waaronder prof. Wesseling en prof. Baudet. De Prix de Paris heeft als doel innoverend geschiedkundig onderzoek te stimuleren en wetenschappelijke en culturele uitwisselingen tussen Nederland en Frankrijk aan te moedigen . De prijs geeft de Nederlandse prijswinnaar (winnares) financieel de mogelijkheid om zich één jaar in Parijs te vestigen en daar te gaan studeren en onderzoek te verrichten.

Voor meer informatie over het kandidateren, zie : http://nlfr.eu/prijzen/

Laureaten voorgaande jaren

JaarNaamThema
2016 Larissa Schulte-Noordholt « scholarly persona » (representatie van intellectuelen) en koloniale geschiedenis. Graduate School Science Po.
2014 M. John-Alexander Janssen politieke legitimiteit in Frankrijk tijdens de 3e République
2012 Koen Docter De Islam in de Nederlandse en Franse media
2010 Bart Verheijen Franse Revolutie
2008 Luuk Slooter de analyse van de recente gebeurtenissen in de Franse buitenwijken in 2005
2006 Frédérique Sophie Brinkerink Canova à Paris, Chinard à Rome
2004 Marijn Kruk Alexis de Tocqueville et la crise de la politique française
2002 Dhr C. Nierstrasz Internationale maritieme betrekkingen 17e eeuw Frankrijk-Nederland
1999 Dhr L. van Middelaar Geschiedenis van de Franse politieke filosofie na 1945
1997 Dhr N.G. Pas De Franse protestbeweging van de jaren zestig
1995 Dhr M.J. Moerland De Franse revolutie volgens de filosofie van Romain Rolland
1993 Dhr H.G.M. Jorink Weergave en interpretatie van hemellichamen en kometen in de 16e en 17e eeuw
1991 Dhr J.A. Moors Vrouwenemancipatie 1830-1870
1988 Dhr J.G.M.M. Rosendaal Politieke geschiedenis van de Bataafse en Franse revolutie
1986 Mw M.T. Kemp Pierre Bayle
1985 Dhr M.A. Ebben Geschiedenis van de antropologie
1983 Dhr A.H. Heerma van Voss Geschiedenis van de arbeidersbeweging tijdens het Interbellum
1982 Dhr J.H. Bootsma Cisterciënzerbroederschappen in de Champagne

gepubliceerd op 19/06/2017

naar boven