Professionele filmopnames in openbare ruimtes en op straat

Dit document is bestemd voor Nederlandse journalisten en wordt ter beschikking gesteld door de persafdeling van de Ambassade de France. Het document geeft informatie voor de realisatie van filmopnames in Frankrijk.

Filmopnames in openbare ruimtes en op straat

Voor kleine opnames is het in veel gevallen mogelijk op straat filmopnames te maken zonder dat daar toestemming voor nodig is, zoals bijvoorbeeld voor

- filmreportages met camera op de schouder of op een statief,
- het fotograferen van gebouwen (met of zonder statief)
- modereportages (met of zonder statief)
- lessen van opleidingsinstituten

mits :

- het auto- of voetgangersverkeer niet gehinderd worden;
- enkel draagbare stroomgenerators worden gebruikt;
- enkel bijprojectors worden gebruikt met zelfstandige voeding, of maximaal twee projectors op statief.

Het is niet toegestaan :

- de openbare rust te verstoren (door bijvoorbeeld het uitzenden van muziek);
- meer dan vijf personen in te zetten (technici, acteurs of modellen);
- een acteur/actrice, gekleed als politieagent(e), te gebruiken;
- een gehuurde politieauto te gebruiken;
- speciale middelen te gebruiken.

Het parkeerreglement moet in acht worden genomen, tenzij het gerechtigde politiebureau een tijdelijke vergunning heeft verleend.
Het is nodig om over een wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering te beschikken om de eventuele schade aan derden of aan de openbare ruimte te dekken.

Filmopnames in Parijs

Alleen de Préfecture de Police de Paris is bevoegd om vergunningen voor filmopnames in de straten van Parijs te verlenen.
Ga voor informatie en online aanvraag naar: www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Formaliteiten en het aantal dagen dat het duurt om een dergelijke vergunning te krijgen, hangen af van het aantal deelnemers:

- minder de 5 personen: er is geen vergunning nodig voor filmopnames tot 22.00 uur;
- van 5 tot 10 personen : vereenvoudigde procedure van 8 tot 10 dagen;
- meer dan 10 personen : gebruikelijke procedure van 3 weken.

Wij herinneren eraan dat voor de verspreiding of de publicatie van beelden toestemming nodig is van de gefotografeerde of de gefilmde personen zowel als de toestemming van de verantwoordelijke personen van de betrokken openbare instellingen of monumenten. Voor filmopnames in openbare ruimten (musea, instituten,...) moet dus toestemming aangevraagd worden.

In Parijs zijn een groot aantal gebouwen eigendom van de Ville de Paris of vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Cultuur en Communicatie.

Voor wat betreft de plekken die onder de verantwoordelijkheid van de Ville de Paris vallen, is het nodig contact op te nemen met de:

Mairie de Paris
Bureau parisien du Film
Autorisations de tournage : Tel. 00 33 1 4454 1960
(00 33 1 42764040 telefoniste)

Voor de plekken die onder het ministerie van Cultuur en Communicatie vallen moeten de aanvragen gestuurd worden naar:

Centre des monuments nationaux
Emmanuel Egretier
Service de Presse, tel (33) 01 44 61 22 31
emmanuel.egretier@monuments-nationaux.fr
(internet :www.monuments-nationaux.fr/fr)

Filmopnames buiten Parijs

Toestemmingen voor buitenopnames worden verleend door het stadhuis van de desbetreffende gemeente. De regels voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning zijn zeer uiteenlopend en hangen af van de gemeente. Over het algemeen is het nodig een aanvraag in te dienen, ongeacht het aantal personen dat deel uitmaakt van de filmploeg.

Contacten :

in Bordeaux : Mairie de Bordeaux - service de presse - Tél. : 33 5 56 10 21 71 / Fax : 33 5 56 10 21 76 of 33

in Lille : Mairie de Lille - service de presse - Tél. : 33 3 20 49 50 70 / Fax : 33 3 20 49
51 82

in Lyon : Mairie de Lyon - service de presse - Tél. : 33 4 72 10 30 41 / Fax : 33 4 72 10
30 49

in Marseille : Mairie de Marseille - service Fêtes et Manifestations - Tél. : 33 4 91 55 30
74 / Fax : 33 4 91 14 64 01

in Nantes : Mairie de Nantes - service de presse - Tél. : 33 2 40 41 67 00 / Fax : 33 2 40 41
59 39

in Strasbourg : Mairie de Strasbourg - Service de communication externe - Tél. : 33 1 3 88
60 60 63 / Fax : 33 1 3 88 60 90 30

Invoer van materiaal

Binnen de EU is er vrij verkeer voor journalisten en hun materiaal.
Journalisten die uit landen komen van buiten de EU moeten eerst een tijdelijke invoervergunning aanvragen voor het materiaal. Of het nu om materiaal voor radio-televisie gaat of voor pers en fotografie. Deze aanvraag kan gericht worden aan de douane autoriteiten in de plaats, haven of op het vliegveld waar het materiaal de EU (geen transito) binnen komt.

Vereenvoudigde aanvraag voor een tijdelijke invoervergunning (zogenaamd “Bona Fide” ).

Het is beter deze aanvraag te doen met de hulp van de ambassade van het land van oorsprong. De formaliteiten zijn eenvoudig en kunnen door de journalist zelf worden uitgevoerd. Het duurt ongeveer een week.

Afhankelijk van het vliegveld of de haven van aankomst moet u zich richten tot:

Direction régionale des douanes de Roissy en France
Service de la réglementation
Tél. : 33 1 48 62 62 88
Fax : 33 1 48 62 66 85

Direction régionale des douanes de Marseille
Service de la réglementation
Tél. : 33 4 91 14 15 08
Fax : 33 4 91 56 26 60

Het is beter een schriftelijke aanvraag in te dienen waarop u de volgende informatie vermeldt:

• de firmanaam van de aanvrager,
• de aard van de opnames (geluidopnames, filmopnames,...),
• de duur van het verblijf (datum en uur van aankomst en vertrek vermelden en vluchtnummer),
• type materiaal : type, merk, serienummer en pro-forma waarde van elke uitrusting (de lijst kan niet meer worden gewijzigd na het deponeren),
• de gegevens van een correspondent in Frankrijk (de ambassade bijvoorbeeld).

De directie van de douane zal een tijdelijke invoervergunning verlenen (normale termijn: een week)

Bij aankomst moeten de journalisten zich bij de douane van het vliegveld melden met deze vergunning, hun materiaal en een gedetailleerde lijst in twee exemplaren voor verificatie en visa. Een exemplaar van de lijst is bestemd voor de journalisten en het andere exemplaar wordt door de douane gehouden voor verificatie bij het vertrek.

- Filmopnames in Frankrijk

gepubliceerd op 06/04/2011

naar boven