Publicatie van het FIDH-rapport: “Seksuele misdrijven tegen de Jezidi-gemeenschap: de rol van buitenlandse jihadisten van IS” (25 oktober 2018) [fr]

Gisteren hebben wij kennisgenomen van het FIDH-rapport over de gruwelijke misdrijven die systematisch zijn begaan tegen honderden Jezidi-vrouwen die in het bijzonder het doelwit waren van IS.

De president van de Franse Republiek heeft ter gelegenheid van zijn gesprek met Nadia Murad, Nobelprijswinnares van de Vrede 2018, opnieuw bevestigd dat Frankrijk zich inzet voor de bestrijding van de straffeloosheid van in Syrië en Irak gepleegde misdrijven, waarvan er vele dienen te worden bestempeld als misdrijven tegen de menselijkheid. Hij heeft meerdere belangrijke initiatieven ten behoeve van de Jezidi-bevolking aangekondigd.

Het daadkrachtige optreden van Frankrijk tegen de straffeloosheid van in Syrië en Irak gepleegde misdrijven heeft verschillende vormen aangenomen. Frankrijk heeft verschillende projecten gesteund, waaronder het FIDH-onderzoek dat gericht is op het verzamelen van bewijzen van door IS begane misdrijven tegen de Jezidi-bevolking, met het oog op het openen van gerechtelijke procedures. Frankrijk was mede-indiener van Resolutie 2379 van de VN-Veiligheidsraad, die voorziet in de oprichting van een onderzoeksteam voor het verzamelen van bewijsmateriaal met betrekking tot alle door IS begane misdrijven in Irak. Wij herinneren ook aan onze inzet voor het zerotolerancebeleid tegen seksueel geweld: Frankrijk zal in 2019 de strijd tegen seksueel geweld als een van de prioritaire aandachtspunten van zijn G7-voorzitterschap bestempelen om na te gaan hoe geweld beter voorkomen kan worden en hoe de sociale re-integratie van slachtoffers kan worden vergemakkelijkt.

Bovendien kondigde de Franse president tijdens het bezoek van Nadia Murad aan dat Frankrijk zijn hulp aan de Sinjar-regio zou opvoeren, zowel op humanitair gebied als ter ondersteuning van de wederopbouw. Frankrijk heeft reeds 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de Jezidi-bevolking in Irak te helpen. Ook heeft hij besloten Nadia Murad te steunen bij de oprichting van een fonds voor de wederopbouw van Sinjar, dat het onder andere mogelijk zal maken om infrastructuur, scholen en ziekenhuizen te bouwen en zo de terugkeer van de ontheemde Jezidi-bevolking naar hun land te bevorderen. De president nodigde Nadia Murad uit om dit initiatief op 11 november tijdens het Vredesforum van Parijs te presenteren, in aanwezigheid van enkele tientallen staatshoofden en regeringsleiders.

De Franse president kondigde in reactie op het voorstel van Nadia Murad ook aan dat Frankrijk 100 Jezidi-vrouwen zal opvangen die slachtoffer van IS zijn geworden, bevrijd zijn, maar die momenteel zonder medische zorg vastzitten in vluchtelingenkampen in Iraaks-Koerdistan. Tegen het einde van het jaar zouden twintig van hen moeten worden opgevangen en de rest in 2019.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 31/10/2018

naar boven