Publicatie van het rapport van de adviesraad voor gendergelijkheid (20 augustus 2019) [fr]

Op 20 augustus 2019 heeft de adviesraad van de G7 voor gendergelijkheid zijn rapport met aanbevelingen ter bevordering van gendergelijkheid en de emancipatie van meisjes en vrouwen, evenals zijn "Call to Action" gepubliceerd.

De adviesraad heeft 79 best practices geïnventariseerd op het gebied van wetgeving inzake gendergelijkheid in 4 categorieën (geweld, economische empowerment, onderwijs en gezondheidszorg, discriminatie) en in alle regio’s van de wereld. De raad roept de leiders van de G7-landen en van de andere landen op om zich via het “Biarritz-partnerschap” ertoe te verbinden om progressieve wetgevingskaders voor gendergelijkheid aan te nemen en uit te voeren, op basis van de aanbevelingen.

De adviesraad roept de leiders in het bijzonder op om:

- een einde te maken aan gendergerelateerd geweld;
- rechtvaardig(e) en kwalitatief hoogstaand(e) onderwijs en gezondheidszorg te waarborgen;
- economische empowerment te bevorderen;
- volledige gendergelijkheid in het overheidsbeleid te waarborgen.

De adviesraad vraagt de Staten om te zorgen voor de nodige financiële middelen voor de uitvoering van de wetgeving en deze regelmatig te controleren, en om de discriminerende maatregelen tegen vrouwen, die nog steeds bestaan, af te schaffen.

Meer dan 2,5 miljard meisjes en vrouwen wereldwijd krijgen te maken met discriminerende wetten en een gebrek aan juridische bescherming. De acties van vele dappere meisjes en vrouwen hebben de stilte doorbroken en de dringende behoefte aan krachtige en vastberaden actie aan het licht gebracht. De adviesraad dringt er bij de leiders van de G7-landen op aan om even moedig te zijn als deze meisjes en vrouwen dat dagelijks zijn.

De adviesraad overhandigt op 23 augustus zijn aanbevelingen aan de president van de Franse Republiek op het Elysée. De twee co-voorzitters van de raad, Nobelprijswinnaars Nadia Murad en Denis Mukwege, en de directrice van het VN-orgaan UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, reizen vervolgens naar Biarritz af om dit document aan de leiders van de G7-landen voor te leggen tijdens een sessie over ongelijkheid en om het Biarritz-partnerschap officieel te lanceren.

De adviesraad voor gendergelijkheid werd door premier Trudeau opgericht tijdens het Canadese voorzitterschap van de G7 in 2018. De president van de Franse Republiek heeft deze in 2019 voortgezet.

De adviesraad van 2019 bestaat uit 35 leden, onder wie 3 Nobelprijswinnaars voor de Vrede, vertegenwoordigers van internationale en Franse ngo’s, internationale organisaties en particuliere bedrijven, regeringsvertegenwoordigers*, journalisten en artiesten.

De adviesraad kwam in 2019 driemaal in Parijs bijeen. In februari gaf de president van de Franse Republiek het startschot voor de werkzaamheden; de raad kwam vervolgens in mei bijeen in de marge van de bijeenkomst van de G7-ministers van gendergelijkheid, en daarna in juli. Daarnaast hebben de leden van de adviesraad deelnomen aan de meeste ministeriële G7-bijeenkomsten en aan de Sherpa- en Sub-Sherpabijeenkomsten, waardoor de positie van gendergelijkheid op de agenda van de G7 is versterkt.

*De raad is een onafhankelijk orgaan. De regeringsvertegenwoordigers die deel uitmaken van de raad erkennen de uitdaging die inherent is aan hun tweeledige rol als leden van de raad en van de G7, en beschouwen dit rapport niet als een document dat door hun regeringen is goedgekeurd.

Bron en meer informatie (in het Frans): www.elysee.fr

gepubliceerd op 23/08/2019

naar boven