Quatorze juillet: de nationale feestdag [fr]

14 juli, dag van de Parijse revolutie die de nationale feestdag van Frankrijk is geworden, is een mengeling van plechtigheid (militaire parades) en feestelijkheid (openbaar bal en vuurwerk). De bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 wordt in Frankrijk al meer dan een eeuw herdacht.

Bestorming van de Bastille

In die eerste maanden van de Franse Revolutie heerste er grote onrust in Parijs. In het voorjaar van 1789 hadden de Staten-Generaal geweigerd zich te ontbinden en hadden ze zich getransformeerd tot een Assemblée nationale constituante. In juli liet koning Lodewijk XVI nieuwe troepen aanrukken en ontsloeg hij zijn populaire minister Necker. In de ochtend van de 14e juli voorzag het volk van Parijs zich van wapens in de Invalides en begaf zich naar een oude koninklijke vesting, de Bastille. Na een bloedige schietpartij nam de menigte de Bastille in en bevrijdde de handvol gevangenen die er opgesloten zaten.

De bestorming van de Bastille was een eerste overwinning van het volk van Parijs tegen een symbool van het Ancien Régime. Het gebouw werd in de maanden die volgden totaal met de grond gelijk gemaakt.

Ter gelegenheid van het “Fête de la Fédération”, op 14 juli 1790, werd met veel pracht en praal de eerste verjaardag van de opstand gevierd. Op de Champ de Mars in Parijs werd door Talleyrand een mis gelezen op het altaar van het vaderland.

Nationale feestdag

In de jaren daarna vond geen herdenking van 14 juli 1789 plaats, totdat tijdens de Derde Republiek met name Gambetta een manier zocht om de grondprincipes van het regeringsstelsel te eren. Op voorstel van Benjamin Raspail, afgevaardigde van het departement Seine, werd op 6 juli 1880 een wet aangenomen die van 14 juli de Nationale feestdag van de Republiek maakte.

Van het begin af aan werd het accent gelegd op het patriotische en militaire karakter van het evenement, om zo het herstel van Frankrijk na de nederlaag van 1870 tot uiting te brengen. Elke gemeente doet mee. Het feest begint op de avond van de 13e met een fakkeloptocht. De volgende dag kondigen kerkklokken of salvo’s de parade aan, gevolgd door een lunch, voorstellingen en spelletjes. De dag wordt afgesloten met een openbaar bal en vuurwerk.

Na de soberheid van de oorlogsjaren 1914-1918 was 14 juli 1919 een groot feest van de overwinning. In dezelfde geest werd in 1945 de 14e juli voorafgegaan door drie dagen van feestelijkheden voor de burgers.

14 juli vandaag de dag

14 juli is nog steeds even populair. In Parijs is de traditionele militaire parade op de Champs-Elysées een zorgvuldig voorbereid evenement.

14 juli is ook een feest van het volk: overal in Frankrijk vinden openbare bals plaats, lichtspelen of wordt er vuurwerk afgestoken.

Zie ook: www.diplomatie.gouv.fr/

- de Marseillaise

gepubliceerd op 14/07/2017

naar boven