Receptie ter ere van de Franstalige militaire gemeenschap (2 november 2021, Residentie van Frankrijk in Den Haag) [fr]

Op 2 november 2021 ontving de Ambassadeur van Frankrijk, Luis Vassy, de Franstalige Nederlandse militaire gemeenschap in de residentie van Frankrijk. Bij deze gelegenheid werd de groeiende militaire samenwerking tussen Frankrijk en Nederland gevierd.

PNG
De genodigden bestonden uit Nederlandse officieren en burgerpersoneel. Onder hen bevonden zich:

- studenten van de Franse Hogere Krijgsschool (École de Guerre);
- deelnemers aan joint kwalificatiecursussen (QIA1-2);
- deelnemers aan het curriculum van de hogere school voor reserve stafofficieren (ESORSEM);
- geselecteerden voor het programma Toekomstige Defensiepersoonlijkheden waarbij burgers of militairen die zich inzetten voor bilaterale defensiesamenwerking worden beloond;
- de Nederlandse defensieattaché in Frankrijk.

Deze Franstalige militairen en burgers hebben de gelegenheid gehad om nauw samen te werken met de Franse strijdkrachten door detacheringen in Frankrijk of door deel te nemen aan gezamenlijke militaire operaties.
Als teken van deze steeds hechter wordende samenwerking reikte de Franse ambassadeur twee prestigieuze onderscheidingen uit:

• Generaal Jan Blacquière is benoemd tot Ridder in de Nationale Orde van Verdienste (l’Ordre National du Mérite). Generaal Blacquière heeft zich binnen het Nederlandse Ministerie van Defensie gekwalificeerd als de meest vooraanstaande verdediger van Frankrijk en was voorheen defensieattaché op de Nederlandse Ambassade in Parijs evenals liaisonofficier bij het Franse Ministerie van Defensie;

• Aan Kapitein-luitenant-ter-zee Theo Klootwijk is de Maritieme Orde van Verdienste ( l’Ordre du Mérite Maritime) toegekend. Hij heeft zich onderscheiden tijdens zijn aanstelling bij de staf van de Force Aéromaritime de Réaction Rapide (FRMARFOR) in Toulon, evenals tijdens zijn commando van Zr.Ms. De Ruyter toen dit fregat deelnam aan de operatie Agénor in het kader van de Europese missie EMASOH. Dit was een essentiële operatie voor Frankrijk en Nederland die het symbool is geworden van de hechte samenwerking op zee tussen beide landen.

PNG

gepubliceerd op 08/11/2021

naar boven