Regelgeving voor stages

Voor een stage wordt geen arbeidscontract getekend en dat impliceert dus dat een stagiaire niet dezelfde rechten en plichten heeft als een werknemer. Toch moet een stagiaire zich houden aan de interne regelgeving, aan de werktijden en meewerken bij de eventuele medische onderzoeken. Het bedrijf dat een stagiaire aanneemt, hoeft niet aan alle plichten te voldoen die zijn verbonden aan de regelgeving voor werknemers. Een stagiaire moet geen (productieve) werkplek innemen en in geen enkel geval kan een stage de plaats innemen van een arbeidscontract.

Een verplichte stage moet aan twee voorwaarden voldoen :

- De stage moet gepland zijn in het onderwijsprogramma dat nodig is om het diploma te verkrijgen.
- Er moet een duidelijke stage-overeenkomst zijn tussen het stageverlenende bedrijf en de onderwijsinstelling.
De enige instellingen die zo’n stage-overeenkomst kunnen verschaffen zijn middelbare scholen, universiteiten en hogescholen. Personen die dus niet bij zo’n instelling ingeschreven staan, kunnen niet beschikken over een stage-overeenkomst.

Verplichte stage

Een verplichte stage wordt gelopen buiten het gebouw van de onderwijsinstelling, in allerlei soorten bedrijven, zowel in privé- als staatsbedrijven. Er wordt in principe geen stagevergoeding uitgekeerd, hoewel soms een kleine toelage kan worden toegekend aan de stagiaire.

Een aantal regels moet worden nageleefd:

- De student moet bij zijn onderwijsinstelling zijn ingeschreven
- Er is een stage-opdracht vastgesteld door de stagebegeleider van het bedrijf in overeenstemming met de stagebegeleider van de onderwijsinstelling.
- De student / stagiaire wordt gedurende de stage regelmatig door de stagebegeleider van de onderwijsinstelling gevolgd.
- De stagiaire blijft, ondanks dat hij zich moet houden aan de interne regelgeving, onder de hoede van zijn onderwijsinstelling en kan, in het geval van problemen met het bedrijf, weer teruggeplaatst worden.

Facultatieve stage

Een facultatieve stage is een stage die niet verplicht is voor de opleiding van een student. Zo’n soort stage is volkomen legaal, maar de stage-overeenkomst zal niet altijd worden ondertekend wat problemen op kan leveren met de verzekering. Wil je wél dat de stage-overeenkomst getekend wordt, dan word je aangeraden om direct bij aanvang van het cursusjaar/studiejaar je studiecoördinator en/of stagecoördinator te informeren en een stage te kiezen die verband houdt met de studie.

Stage buiten de studie om

Een stage buiten de studie om is sterk af te raden, vanwege de verwarring die er kan ontstaan tussen stage en (illegaal) werk. De kans op uitbuiting bij dergelijke stages is erg groot.

gepubliceerd op

naar boven