Rondetafelgesprek over Energietransitie (27 juni 2017, Residentie van Duitsland in Den Haag) [fr]

JPEG

Op 27 juni 2017 werd in het kader van de European Climate Diplomacy Week een rondetafelgesprek georganiseerd door de ambassades van Frankrijk en Duitsland, met het thema “How to speed up the energy transition’s process and generate sustainable energy at a fair price for all”. Het evenement vond plaats op de Residentie van Duitsland in Den Haag.

Het panel van het gesprek, onder leiding van Maarten de Vries, bestond uit professor Stefan Lechtenböhmer, vertegenwoordiger van het Wuppertal-Institute voor Klimaat, Milieu en Energie, Bruno Costes, directeur van de afdeling Duurzame Ontwikkeling bij Airbus en burgemeester van Pibrac, en Bernd Biervert, chef van het kabinet van de vicevoorzitter van de Europese Commissie Šefčovič, verantwoordelijk voor de Energie-unie. Ook waren er vijftig genodigden bijeengekomen onder de vlag van energietransitie: vertegenwoordigers van diverse ambassades, particuliere bedrijven en NGO’s, en Nederlandse politici.

Na een welkomstwoord van de ambassadeur van Duitsland, Dirk Brengelmann, die herinnerde aan het belang van samenwerking tussen publieke en private actoren, opende Maarten De Vries de discussie met een introductie over de kracht van het trio Frankrijk, Nederland en Duitsland. Waar Frankrijk op een duurzame en efficiënte manier met energie omgaat waardoor de hoogte van de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking tot de laagste in Europa behoort, is Nederlandse succesvol in het bouwen van offshore winmolenparken. De Duitsers op hun beurt nemen de leiding in de elektrische auto-industrie.

Na deze introductie werd de discussie tussen de panelleden en gasten aangegaan, rondom drie thema’s: technologische innovatie, publieke/private samenwerking en politiek beleid op lokaal, nationaal en Europees niveau.

De bijeenkomst werd afgesloten door de ambassadeur van Frankrijk, Philippe Lalliot, die herinnerde aan de uitdagingen die Frankrijk is aangegaan tijdens de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs. Hij herhaalde ook de noodzaak van het aangaan van partnerschappen tussen verschillende actoren om klimaatveranderingen tegen te gaan.

De European Climate Diplomacy Week bestaat nu sinds 3 jaar. Het biedt de mogelijkheid diverse milieuproblemen te bespreken en te werken aan een gemeenschappelijk beleid ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstelling van minder dan 2°C temperatuurverhoging in 2050.

L'ambassadeur de France aux Pays-Bas, Philippe Lalliot - JPEG

PDF - 169.5 kB
Table ronde sur la transition énergétique - discours prononcé par Philippe Lalliot.
Semaine ru (PDF - 169.5 kB)

gepubliceerd op 28/06/2017

naar boven