STAGE– Business France PAYS BAS (AMSTERDAM)

JPEGBusiness France is het nationale agentschap ter bevordering van de Franse economie op internationaal niveau. Zij heeft als taak de internationale ontwikkeling van bedrijven en hun exportactiviteiten te ontwikkelen evenals het bevorderen en begeleiden van het internationale investeringen in Frankrijk. Business France zet zich in om de aantrekkingskracht en het economisch imago van Frankrijk en in het bijzonder van haar bedrijven en gebieden te bevorderen. Business France zet zich ook in om het V.I.E. (French international postgraduate internship programme) programma in Nederland te stimuleren.

Business France is op 1 januari 2015 ontstaan uit het samenvoegen van UBIFRANCE, het Frans Agentschap voor de internationale ontwikkeling van bedrijven, en het AFII, het Frans Agentschap voor internationale investeringen. Business France is in Frankrijk en in 70 landen vertegenwoordigd door 1.500 medewerkers en heeft een netwerk van publieke en private partners.

Voor meer informatie : www.businessfrance.fr


Datum van ingang van de stageperiode : bij voorkeur per direct t/m 30 juni 2017

STAGE-OMSCHRIJVING : STAGIAIRE MET NEDERLANDSE NATIONALITEIT VOOR DE ACTIVITEITEN VAN INVEST

STAGE OPDRACHT

Het in kaart brengen van Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren (landbouw, technische en dienstverlende sectoren, toerisme, chemie en in het bijzonder cleantech) die reeds actief zijn op de internationale markt of die mogelijk op korte termijn van plan zijn zich internationaal te ontwikkelen en die eventueel geïnteresseerd zouden zijn om zich in Frankrijk te vestigen.

Ondersteunen van het team met als doel Nederlandse investeringen in Frankrijk te bevorderen. Het in kaart brengen van de potentiële investeerders, het omschrijven van het profiel (organisatie, grootte, financiële gegevens) en het omschrijven van de investeringsstrategie en de nuttige contacten binnen de organisatie). De verzamelde gegevens worden systematisch verwerkt in de daarvoor bestaande database.

PROFIEL : UNIVERSITAIR GESCHOOLD

- Student aan het Hoger onderwijs (Economie, Handel, etc.) en ingeschreven aan een universiteit in Nederland.
- Moedertaal Nederlands;
- Goede beheersing van het Frans en het Engels (lezen, spreken, schrijven) ;
- Beheersen van Word, Excel, Powerpoint, Windows ;
- Zeer goede organisatorische en redactionele eigenschappen ;
- Goede sociale contacten en vermogen tot het nemen van initiatieven ;
- Capaciteiten om te werken in groepsverband en te integreren in een Frans-Nederlands team.

Meer informatie :

PDF - 77.8 kB
STAGE– Business France PAYS BAS (AMSTERDAM)
(PDF - 77.8 kB)

gepubliceerd op 06/04/2020

naar boven