Samenstelling van de Franse regering [fr]

Emmanuel Macron, minister van Economische Zaken, Industrie en Digitale Economie, diende vandaag zijn ontslag in bij de president van de Republiek, om zich volledig aan zijn politieke beweging te wijden.

Het staatshoofd heeft hem bedankt voor het werk dat hij sinds augustus 2014 heeft verricht binnen het ministerie van Economie Zaken. Op voorstel van de Premier heeft hij Michel Sapin benoemd tot minister van Economische Zaken en Financiën.

George Pau-Langevin, minister van Overzeese gebieden, heeft ook besloten haar ministeriële functie te beëindigen, om persoonlijke redenen. De president heeft haar bedankt voor het beleid dat ze sinds april 2014 heeft gevoerd binnen het ministerie van de Overzeese gebieden. Op voorstel van de Premier heeft hij Ericka Bareigts benoemd als haar vervangster.

Bron: website van het Elysée

gepubliceerd op 07/09/2016

naar boven