Andere vormen van samenwerking [fr]

Buiten de landsgrenzen wordt op het eiland Saint-Martin / Sint-Maarten samengewerkt tussen Nederland en Frankrijk, sinds het verdrag van Concordia van 1648, waarmee het vrij verkeer van personen tussen de twee delen van het eiland werd ingesteld. Voor dit unieke geval van Europese territoriale samenwerking is wordt nauw samengewerkt tussen de twee delen van het eiland, vooral wat betreft politiesamenwerking en bestrijding van illegale immigratie.

Aangezien een precieze grenslijn ontbreekt is op 6 april 2016 een akkoord over de afbakening van de zeegrens ondertekend, die op 1 april 2017 in werking is getreden. Een geschil over de afbakening van de zeegrens in de baai Oyster pond, die niet in het akkoord is opgenomen, wordt onderzocht en is momenteel in staat van onderhandeling door de Franse en Nederlandse staat. Deze onderhandelingen zijn in maart 2017 in Den Haag hervat.

gepubliceerd op 24/08/2017

naar boven