Seminar over het intellectuele eigendom (15 maart 2016, Den Haag) [fr]

JPEG

De Economische afdeling van de Franse Ambassade in Nederland heeft 15 maart jl., met ondersteuning van de Douaneafdeling van de Ambassade, een Frans-Nederlands bilateraal seminar georganiseerd over Intellectueel Eigendom.

Dit seminar, dat onderdeel uitmaakt van het Frans-Nederlandse Economische Jaar, vond plaats bij het Europees Octrooibureau in Rijswijk en bracht, vanuit verschillende achtergronden, een groot aantal partijen op het gebied van Intellectueel Eigendom bijeen, zoals het Europees Octrooibureau, het Octrooicentrum Nederland, het Frans Nationaal Instituut voor Intellectueel Eigendom (INPI), juristen, fiscalisten, de Franse en Nederlandse douane, consultants, het Franse Comité Colbert en de Franse Unie van Fabrikanten (UNIFAB) en vertegenwoordigers van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De onderwerpen die werden behandeld tijdens dit seminar – intellectueel en industrieel eigendom, de strijd tegen namaakproducten en de bescherming van cultureel erfgoed – boden gelegenheid om van gedachten te wisselen op hoog niveau en maakten het mogelijkheid een bilaterale dialoog op te zetten over een onderwerp dat van groot belang is voor zowel Frankrijk als Nederland, gezien de huidige economische context, waarin innovatie een sleutelfactor voor groei is, en gezien de internationale actualiteit, waarin namaakproducten en de handel in kunstwerken financieringsbronnen voor terrorisme kunnen zijn.

Aan het eind van dit seminar waren de twee belangrijkste conclusies dan ook dat het essentieel is dat verschillende, publieke en private, partijen samenwerken om intellectueel eigendom, en daarmee onze economieën, te beschermen, en dat het daarom ook nodig is de instrumenten die het mogelijk maken op te treden tegen inbreuk, te verbeteren.

Door de bilaterale uitwisseling over dit onderwerp te faciliteren, heeft dit seminar een eerste stap gezet in deze richting en een nieuwe impuls gegeven aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

- meer foto’s

gepubliceerd op 14/10/2016

naar boven