Seminar over universitaire en wetenschappelijke samenwerking (15 juni 2016, Franse Residentie in Den Haag) [fr]

Op 15 juni 2016 ontving de Franse ambassadeur, Philippe Lalliot, Nederlandse prominenten uit de wereld van wetenschappelijke en universitaire samenwerking. De receptie, die werd georganiseerd in samenwerking met het EP-NUFFIC, had als doel om de verschillende samenwerkingen te presenteren, en om waardevolle uitwisselingen tussen zowel begunstigden als financiers aan te gaan.

Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een exemplaar van de door de Jeunes Talents 2015 samengestelde publicatie ‘Sustainable transition towards green growth‘ aan de ambassadeur te presenteren. Het unieke karakter van de Jeunes Talents diende als startkader voor de presentatie van de verschillende methoden van samenwerking, zoals de bourses d’excellence Descartes, het partnerprogramma Hubert Curien-Van Gogh en de Descartes Huygens-prijs.

Om de waarde van deze samenwerking te illustreren, spraken eerdere laureaten van deze prijzen over hun ervaringen en hun visies op deze verschillende programma’s.

Deze persoonlijke ervaringen onderstreepten eens te meer de toegevoegde waarde die de programma’s leveren aan de constructie van een Frans-Nederlandse visie op Europa die dankzij de financiering van dergelijke initiatieven voort kan bloeien.

Tot slot bevestigde de ambassadeur de Franse steun aan de bilaterale universitaire en wetenschappelijke samenwerking en onderstreepte hij het belang om die in evenwicht te houden.

PDF - 94.3 kB
discours prononcé par Philippe Lalliot
(PDF - 94.3 kB)
PDF - 56.7 kB
Speech of the ambassador in English
(PDF - 56.7 kB)

gepubliceerd op 01/08/2016

naar boven