Situatie in Venezuela: communiqué van de Présidence de la République (29 september 2018) [fr]

Frankrijk is zeer bezorgd over de meest recente ontwikkelingen die te maken hebben met de crisis in Venezuela, in het bijzonder de verslechterende economische situatie, waardoor honderdduizenden Venezolaanse burgers worden gedwongen in ballingschap te leven en toevlucht te zoeken op het hele Zuid-Amerikaanse continent en daarbuiten.

Frankrijk draagt bij aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om de landen te helpen die deze mensen opvangen, in het bijzonder Colombia en Brazilië, en dringt er bij de Venezolaanse autoriteiten op aan een dialoog aan te gaan met de oppositie om het democratisch functioneren van de instellingen te herstellen, een oplossing te vinden voor de politieke crisis en bij te dragen tot het herstel van de Venezolaanse economie.

Frankrijk herinnert in het kader hiervan aan het besluit dat de aanklager van het Internationaal Strafhof op 8 februari 2018 heeft genomen om een vooronderzoek te starten naar de situatie in Venezuela. Erop wijzend dat zes staten die partij zijn op 26 september het Hof hebben verzocht de procedure van het openen van een onderzoek te versnellen, is Frankrijk van mening dat de inspanningen van het Internationaal Strafhof ervoor kunnen zorgen dat de feiten kunnen worden vastgesteld die tot deze crisis hebben geleid en op die manier bijdragen tot het vinden van een oplossing.

Bron: Elysee.fr

gepubliceerd op 02/10/2018

naar boven