Stageplaats zoeken, hoe pak je dat aan ? [fr]

Via de stagecoördinator

Neem contact op met de stagecoördinator van jouw opleiding. Die persoon kan je alles vertellen over stages en stagelopen, vaak is er ook een stagecoördinator die gespecialiseerd is in stages in het buitenland. De stagecoördinator heeft contacten met bedrijven en instanties die stageplekken aanbieden en zo kun je soms binnen zeer korte tijd aan een stage komen. Als je al een bepaald bedrijf in gedachten hebt, kan de studiecoördinator ook voor jou bij dat bedrijf informeren of ze eventueel een stageplek hebben of geïnteresseerd zijn in een stagiaire.

Verder kan de stagecoördinator je helpen als je nog niet precies weet wat je precies wilt. Vaak worden er cursussen gegeven of zijn er lezingen waar je veel van kunt opsteken. Ook kan de stagecoördinator je helpen bij het maken van een goede CV en sollicitatiebrief.
Ook voor informatie over bepaalde beurzen voor een stage (Leonardo Da Vinci) moet je bij de stagecoördinator langs gaan. De enige beurzen voor buitenlandse stages worden toegekend door het Leonardo Da Vinci programma. Individuele studenten kunnen bovendien niet zelf een Leonardo Da Vinci beurs aanvragen. Alleen een instelling kan aan het programma deelnemen. Als je dus wilt weten of je een beurs kunt krijgen voor je stage in het buitenland neem dan moet je contact opnemen met het bureau dat stages regelt voor jouw instelling. De stagecoördinator kan je dan alles vertellen over de Leonardo Da Vinci beurs en eventuele andere subsidiebronnen.

Via stagebemiddelingsbureau

Het is ook mogelijk om via een stagebemiddelingsbureau een stage te vinden. Zulke bureau’s hebben contacten met bedrijven in het buitenland en kunnen dus gemakkelijk aan plekken komen.

Drie stagebemiddelingsbureaus zijn :

1. Centre de Stages van de Frans-Nederlandse Academie

Dit centrum bemiddelt tussen instellingen en bedrijven in Frankrijk en Nederlandse studenten die in Frankrijk stage willen lopen. Het richt zich voornamelijk op studenten die een plek zoeken in een bedrijf in de technische sector. Maar potentiële stagiairs die in andere sectoren zijn geïnteresseerd kunnen eveneens contact opnemen met dit centrum. Kijk voor meer informatie op www.frnl.eu/nl/mobiliteit/?cid=3, waarop je on line kunt zoeken naar een stageplek.

Réseau Franco-Néerlandais de l’Enseignement Supérieur
Université de Lille 3
tel : +33 3 20 41 73 63
www.frnl.eu->http://www.frnl.eu]
Frans-Nederlandse Academie
Tel : 030 253 7012
www.frnl.eu->http://www.frnl.eu]
E-mail : secretariaatFNA@uu.nl

2. IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Dit bureau biedt stages in het buitenland aan, aan studenten van het technisch universitair onderwijs en dan met name op het gebied van exacte wetenschappen, technische studies en architectuur.
Het gaat hier om een uitwisselingssysteem : een Frans bedrijf ontvangt een buitenlandse stagiaire, en een Franse stagiaire loopt stage in een buitenlands bedrijf.
Er zijn meer dan 70 landen in de wereld die meedoen met het programma van de IAESTE. Elke afzonderlijke IAESTE bureau verzamelt zoveel mogelijk stageplekken in zijn eigen land. In januari van elk jaar komen alle bureau’s samen om de stageplekken uit te wisselen en daarna gaat elk bureau afzonderlijk op zoek naar de geschikte studenten die aan de voorwaarden van de bedrijven voldoen.
Het IAESTE regelt vervolgens alle formele aspecten (visa, stage-overeenkomst, verzekeringen, etc.) voor de student.

Voor meer info : www.iaeste.org

3. DAFCO (Délégation Académique à la Formation Continue) werkt samen met de GRETA’s (Groupement d’Etablissements) dit zijn groeperingen van verschillende plaatselijke onderwijsinstellingen die onderwijs verzorgen voor om- en bijscholing van volwassenen.

De ’Académie de Montpellier’ (DAFCO) helpt Europese stagiaires via het netwerk van de drie GRETA’s in de regio ’Languedoc Roussillon’. Hun programma ’Developpez Votre Mobilité’ kan heel interessant zijn voor studenten die een stageplek in Zuid Frankrijk zoeken.
- De stagiaires moeten eerst een test afleggen en afhankelijk van de uitslag, van de ervaring èn van de mogelijkhedenvan de stagiaire, wordt er een geschikte stageplek gezocht.
- Er is een mogelijkheid om een taalcursus te doen dat qua vocabulair goed past in het kader van de stage.
- De student wordt regelmatig gevolgd door een stagebegeleider van het desbetreffende bedrijf. De stagebegeleider geeft aan het einde van de stage ook een evaluatierapport aan alle betrokkenen.
- De stage kan zowel fulltime als parttime gedaan worden.
- De coördinator van de GRETA verzorgt de ontvangst van de student op het vliegveld / station en bereidt het verblijf voor.
- De DAFCO zorgt voor onderdak (vaak op de campus van de universiteit of in een studentenhuis).

Let op :
- Houd er wel rekening mee dat het voor dit type stage wenselijk is om met een groep een aanvraag te doen (meerdere stagiaires per bedrijf).
- Natuurlijk zijn er wel kosten aan verbonden :
Reken 150 euro per maand voor het onderdak, 75 euro per maand voor de eventuele taalcursus en 150 euro bij inschrijving voor dossierkosten.

Voor meer informatie : www.education.gouv.fr

Zelf op zoek gaan

Als je zelf op zoek gaat naar een stageplek en je wilt in het bedrijfsleven stage lopen, dan moet je eerst op zoek gaan naar adressen.

Als je op zoek bent naar een stage in de humanitaire sector, dan is "Les Petits Frères des Pauvres" een leuke mogelijkheid. "Les Petits Frères des Pauvres" is een niet-politieke en niet-religieuze instelling van algemeen nut voor personen vanaf 50 jaar die kampen met eenzaamheid en onzekerheid.

De organisatie biedt buitenlandse stagiaires de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van activiteiten voor de minder bedeelden. Daarvoor hebben de stagiaires twee missies:

1. De maatschappelijk werkers en de vrijwilligers assisteren bij hun dagelijks werk.
2. Het contact met de te begeleiden personen bevorderen en verbeteren aan de hand van bezoek en activiteiten.

De stagiaires genieten enkele voordelen : onderdak, maaltijden en een kleine maandelijkse vergoeding worden verzorgd. Daarbij komt nog dat de stagiaire professionele werkervaring opdoet.

Voor meer informatie:

Les Petits Frères des Pauvres
33 et 64 avenue Parmentier
75011 PARIS
Tél. 01 49 23 13 00
Fax 01 47 00 94 66

www.petitsfreres.asso.fr

Ook via de sites van France personnel en France-communication kun je zoeken naar stageplekken. Op deze site kun je voornamelijk betaalde banen vinden, maar zo nu en dan hebben ze er ook stageplekken.

Verder zijn de volgende internetsites handig :

www.lavoixletudiant.fr
www.letudiant.fr
www.cidj.asso.fr
www.kompass.fr
www.manageo.fr
www.m6.fr
https://fr.jobted.com
www.bottin.fr
www.michaelpagejunior.com
www.nuffic.nl
www.wilweg.nl
www.stages-emplois.com/

Als je stage wilt gaan lopen bij een groot (inter)nationaal bedrijf zoals bijvoorbeeld L’Oréal of Philips en grote banken of verzekeringsmaatschappijen, dan kun je vaak terecht bij hun eigen stage-bureaus voor stages bij buitenlandse vestigingen. Kijk daarvoor op de desbetreffende internetsites :

www.loreal.com/fr
www.creditlyonnais.com
www.lagardere.fr
www.sncf.fr
www.pechiney.com
www.orange.fr
www.nestle.fr
www.cocacola.fr
www.gilette.com
www.edf.fr
www.philips.fr
www.allianz.fr

gepubliceerd op 14/05/2019

naar boven