Studeren in Frankrijk [fr]

Het agentschap Campus France, dat onder het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken en het ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie valt, is een openbare instelling dat verantwoordelijk is voor de promotie van het Franse hoger onderwijs en voor de opvang en ontvangst van buitenlandse studenten en onderzoekers in Frankrijk.

Afhankelijk van je nationaliteit, je opleidingsniveau en het type universiteit of hogeschool waar je naar op zoek bent, kunnen de inschrijvingsprocedures verschillen.

Op de website van Campus France fstaat alle informatie over het hoger onderwijs in Frankrijk, beursprogramma’s, inschrijvingsvoorwaarden, visumaanvraagprocedures, enz.

Etudier en France - Campus France - JPEG

Het hoger onderwijs in Frankrijk: een zeer uitgebreid aanbod

Frankrijk beschikt over een netwerk van bijna 3.900 openbare of particuliere instellingen, dat is onderverdeeld in:

 • Gemeenschappen van universiteiten en onderzoeksinstellingen
 • Universiteiten en soortgelijke instellingen
 • Onderwijsinstellingen die doctoraalopleidingen aanbieden
 • Technische hogescholen
 • Hogescholen voor management en bedrijfskunde
 • Academies voor kunst en academies voor architectuur
 • Hogescholen en particuliere instellingen voor alle studierichtingen.

Klik hier voor het opleidingsaanbod.

4e op de lijst van landen met de meeste internationale studenten wereldwijd

Frankrijk is een van de aantrekkelijkste landen voor internationale studenten en staat op de 4e plaats op de lijst van landen met de meeste internationale studenten wereldwijd, na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Frankrijk is dus het hoogst genoteerde niet-Engelstalige land op de lijst.

In 2018 hebben 325.000 buitenlandse studenten in Frankrijk gestudeerd. Dit aantal stijgt voortdurend.

Kerncijfers

Het aantal studenten wereldwijd is in de afgelopen 10 jaar met meer dan 50%* toegenomen.
In 2025 zullen er wereldwijd 80 miljoen studenten bij komen*.
In 2018 waren er 325.000 internationale studenten in Frankrijk.**
37.000 studenten volgen in het buitenland een opleiding uit het Franse hoger onderwijsaanbod.*

* Cijfers van de UNESCO / ** Cijfers van het Franse ministerie van Hoger Onderwijs

Specifieke financiële steun voor buitenlandse studenten

Er worden beurzen aangeboden aan studenten die niet over de financiële middelen beschikken om een opleiding in Frankrijk te kunnen volgen:

 • Er worden 12.000 studie- of stagebeurzen van de Franse regering door ambassades toegekend. Deze geven de student recht op vrijstelling van het collegegeld in Frankrijk. De aanvraag kan worden ingediend via de kantoren van Campus France.
 • 14.000 door ambassades verleende vrijstellingen van het collegegeld worden toegekend aan niet-Europese studenten, in het kader van de wet die het collegegeldbedrag verandert.
  De vrijstellingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten uit Maghreb en Sub-Saharisch Afrika. Ook hier geldt dat de aanvraag kan worden ingediend via de kantoren van Campus France.
 • Universiteiten en hogescholen kunnen bilaterale overeenkomsten sluiten met buitenlandse instellingen om de studenten te registeren die op basis van wederkerigheid vrijstelling krijgen dezelfde inschrijvingskosten betalen als de Europese studenten.
 • Bovendien worden de vrijstellingen van het collegegeld door de universiteiten of hogescholen verleend, afhankelijk van hun internationale strategie, en tot een maximum van 10% van het aantal inschrijvingen.
 • Er zijn nog andere gevallen waarbij het collegegeld wordt vrijgesteld. Dit geldt in bijzonder voor vluchtelingen of asielzoekers die subsidiaire bescherming genieten en voor personen die langdurig in Frankrijk zullen blijven, evenals hun kinderen, echtgenoten of partners, enz.

Meer informatie op de website van Campus France

- Klik hier voor meer informatie over Campus France Pays-Bas.

Erasmus+

Erasmus+ is een Europees programma dat studenten, stagiaires en in het algemeen aan jongeren onder de 30 jaar met of zonder diploma de mogelijkheid biedt om in het buitenland te verblijven om hun vaardigheden te verbeteren.

Jaarlijks verblijven bijna 30.000 jongeren in Frankrijk in het kader van het Erasmus+-programma. Frankrijk staat op de 4e plaats op de lijst van landen met de meeste Erasmusstudenten.

gepubliceerd op 12/07/2019

naar boven