Studeren in Frankrijk met een buitenlands diploma [fr]

Er bestaat wettelijk gezien geen automatische gelijkstelling tussen buitenlandse diploma’s en Franse diploma’s die door het ministerie van Onderwijs, Hoger onderwijs en Onderzoek worden afgegeven.

Erkenning diploma’s middelbaar onderwijs

Overeenkomstig de Europese Conventie van 1953, wordt een Nederlands diploma middelbaar onderwijs in principe door de Franse hoger onderwijsinstelling erkend en vice versa, mits dit diploma in Nederland toegang geeft tot de universiteit (VWO).

Erkenning diploma’s hoger onderwijs

Alleen universiteiten en de “Grandes Ecoles” hebben de bevoegdheid om diploma’s van het hoger onderwijs te erkennen. Het accepteren of niet van een diploma kan dus per instelling verschillen. Het is beter contact op te nemen met de Franse universiteit waar je wenst te gaan studeren, voor meer informatie. Het kan nuttig zijn het Nederlands diploma te laten legaliseren, of een omschrijving van het diploma te vragen om erkenning te verkrijgen.

Sommige opleidingen hebben andere toelatingseisen (zoals medische, paramedische, agronomische, artistieke opleidingen etc.). Je kunt hier de gegevens vinden van de instanties die hierover meer informatie kunnen geven.

gepubliceerd op 05/08/2005

naar boven