Studieprogramma’s in Frankrijk [fr]

Ook kun je bij de Ambassade gratis de brochure Répertoire des centres de formation en France van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken opvragen waarin een uitgebreid overzicht van het cursusaanbod gegeven wordt. U kunt ook de brochure hier downloaden (PDF)

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot michel.wauthion@diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 17/01/2014

naar boven