Syria - Publication of the OPCW report on the use of chemical weapons in Douma (6 July 2018) [fr]

On July 6, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) published an interim report on the attack that killed several dozen people in Douma on April 7.

English text

Experts from the fact-finding mission underscore that various chlorinated chemicals were identified in the analyses conducted by OPCW laboratories, whose final conclusions on this attack will be issued later.

The OPCW published 17 reports confirming the chemical nature of more than 30 attacks in Syria. The Joint Investigative Mechanism (JIM) of the UN and the OPCW determined that Syrian armed forces were responsible in at least four cases involving the use of chlorine and sarin.

France applauds the OPCW’s independent work, conducted with professionalism and rigor.

The fight against the proliferation of chemical weapons is a priority for France, which on January 23 launched the International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons. So far 35 nations have joined it.

Nederlandse tekst

Syrië – Publicatie van het OPCW-onderzoeksrapport over het gebruik van chemische wapens in Douma (6 juli 2018)

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) publiceerde op 6 juli een tussentijds onderzoeksrapport over de aanval op Douma van 7 april, waarbij enkele tientallen doden vielen.

Deskundigen van de onderzoeksmissie benadrukken dat er verschillende gechloreerde organische verbindingen zijn aangetroffen in de analyses die door de OPCW-laboratoria zijn uitgevoerd, waarvan de eindconclusies over deze aanval later zullen worden getrokken.

De OPCW heeft 17 rapporten gepubliceerd waarin de chemische aard van meer dan dertig aanvallen in Syrië wordt bevestigd. Het gezamenlijk onderzoeksmechanisme van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (JIM) heeft de verantwoordelijkheid vastgesteld van de Syrische strijdkrachten in ten minste vier gevallen waarbij chloor en sarin werd gebruikt.

Frankrijk prijst het werk van de OPCW dat onafhankelijk, professioneel en grondig is uitgevoerd.

De strijd tegen de proliferatie van chemische wapens is een prioriteit voor Frankrijk, dat op 23 januari een internationaal partnerschap tegen straffeloosheid van het gebruik van chemische wapens heeft opgericht. Vandaag de dag maken 35 staten deel uit van dit partnerschap.

gepubliceerd op 11/07/2018

naar boven