Syrië – Aanhoudende bombardementen in Oost-Ghouta en onderbreking van humanitair konvooi [fr]

Frankrijk veroordeelt ten scherpste het aanhoudende lucht- en grondoffensief van het Syrische regime in Oost-Ghouta, dat volledig in strijd is met resolutie 2401 van de VN-Veiligheidsraad. Door het aanhoudende offensief vallen er elke dag tientallen burgerslachtoffers.

Frankrijkbenadrukt nogmaals dat deze resolutie oproept tot het onmiddellijk beëindigen van vijandelijkheden en tot de uitvoering van een humanitaire wapenstilstand van minstens 30 opeenvolgende dagen op Syrisch grondgebied. Op die manier kan op een veilige manier humanitaire hulp worden verleend en kunnen daarnaast urgente medische evacuaties van burgers plaatsvinden die dringend medische hulp nodig hebben.

Voor het eerst sinds 14 februari kreeg een humanitair konvooi van de Verenigde Naties gisteren toestemming om Oost-Ghouta, richting Douma, te betreden. Het konvooi is echter opnieuw ontdaan van alle medicijnen en ander medisch materiaal door de troepen van het regime. Door de aanhoudende bombardementen door het Syrische regime, moesten de Verenigde Naties en hun partners bovendien het uitladen van het konvooi onderbreken en het ingezette humanitaire personeel met spoed evacueren.

Frankrijk veroordeelt deze schendingen van het internationaal humanitair recht. Ook uit het land haar waardering voor de toewijding en moed van de werknemers van de Verenigde Naties en hun humanitaire partners, die met gevaar voor eigen leven ingrijpen zodat de 400.000 inwoners van het belegerde Ghouta cruciale hulp kunnen krijgen.

Frankrijk roept de geallieerden van het Syrische regime,in het bijzonder Rusland en Iran, op om hun internationale verplichtingen onverkort na te komen en om het Damascus-regime, dat met hun steun opereert, een humanitaire wapenstilstand op te leggen. Rusland, die vóór de resolutie 2401 heeft gestemd, heeft een specifieke verantwoordelijkheid. Zoals de president van de Franse Republiek gisteren heeft aangegeven, verwacht Frankrijk van Rusland dat het wezenlijke en concrete maatregelen treft zodat er onmiddellijk een einde komt aan de bombardementen en aan de belegeringen van burgers.

gepubliceerd op 06/03/2018

naar boven