Syrië – Aleppo –Verenigde Naties – VN-Veiligheidsraad neemt resolutie aan (19 december 2016) [fr]

Verklaring van Jean-Marc Ayrault, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling

Ik ben verheugd over de goedkeuring vandaag, door de VN-Veiligheidsraad, van een resolutie over de humanitaire situatie in Aleppo.

De resolutie, die is ingediend door Frankrijk, omvat een eerste reactie op de humanitaire noodsituatie in Aleppo. De resolutie moet het mogelijk maken om, onder toezicht van de VN, de evacuatie van burgers uit te voeren, een onmiddellijke en onvoorwaardelijke toegang tot humanitaire hulp voor de bevolking te verzekeren, en te zorgen voor de bescherming van het ziekenhuispersoneel en -apparatuur in het hele land.

Frankrijk roept alle partijen, en in het bijzonder het Syrische regime en haar aanhangers, op om zich verantwoordelijk te gedragen, zodat deze resolutie zonder vertraging kan worden uitgevoerd en een duurzaam staakt-het-vuren kan worden ingevoerd in het hele land, opdat het lijden van de Syrische bevolking een halt toe wordt geroepen en politieke onderhandelingen kunnen worden aangegaan, op basis van resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad.

gepubliceerd op 20/12/2016

naar boven