Syrië - Bijdrage van Frankrijk aan de Conferentie van Brussel II (Brussel, 25 april 2018) [fr]

Jean-Baptiste Lemoyne, Franse staatssecretaris onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, nam op 25 april deel aan de Conferentie van Brussel II over de toekomst van Syrië en de regio.

Dankzij deze conferentie, die gezamenlijk werd voorgezeten door de Europese Unie en de Verenigde Naties, kon de internationale reactie op de humanitaire gevolgen van de Syrische crisis worden versterkt en de ondersteuning van de vluchtelingen en gastlanden worden verbeterd.

Jean-Baptiste Lemoyne kondigde tijdens deze gelegenheid aan dat de Franse steun voor de periode 2018-2020 meer dan een miljard euro zou bedragen ten gunste van de Syrische bevolking en de ontvangende gemeenten: bijna 250 miljoen euro aan schenkingen en 850 miljoen euro aan leningen. Deze toezegging omvat het noodresponsprogramma voor Syrië van 50 miljoen euro, dat op 16 april door de Franse president werd aangekondigd.

Deze aankondigingen maken deel uit van de continuïteit van de Franse steun, die werd toegekend tijdens de conferentie van Londen in februari 2016 en van Brussel in 2017. Frankrijk verbond zich ertoe gedurende drie jaar (2016-2018) hulp te verlenen door middel van 1,1 miljard euro: 200 miljoen aan schenkingen voor Syrië en de buurlanden en 900 miljoen aan leningen voor Jordanië.

Door deze bedragen kan hulp worden geboden aan de Syrische bevolking en kunnen voorwaarden in Syrië worden gecreëerd om de vluchtelingen te zijner tijd vrijwillig, veilig en permanent terug te laten keren naar hun huizen. Ook dienen de bedragen het economische herstellingsvermogen te vergroten van de landen die vluchtelingen opvangen, met name Jordanië en Libanon.

Naast de conferentie nam Jean-Baptiste Lemoyne deel aan een evenement dat mede door Frankrijk werd georganiseerd over de strijd tegen de straffeloosheid van de begane misdaden in Syrië. Deze strijd is een prioriteit van het diplomatieke optreden van Frankrijk. Met het oog hierop sprak Frankrijk opnieuw zijn steun uit voor de internationale onderzoekscommissie en het onafhankelijke internationale onderzoeksmechanisme voor Syrië, die allebei op het evenement aanwezig waren. Jean-Baptiste Lemoyne wees opnieuw op de vastberadenheid van Frankrijk om de dreiging van chemische wapens te bestrijden, die een wereldwijd gevaar vormt en tegen het gezag van het internationaal recht ingaat. In het kader hiervan richtte Frankrijk het Internationaal partnerschap tegen straffeloosheid van het gebruik van chemische wapens op in Parijs, dat ten doel heeft de werkzaamheden van de betrokken internationale organisaties te ondersteunen en alle beschikbare informatie over de degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van chemische wapens te verzamelen, te bundelen en te bewaren.

gepubliceerd op 25/04/2018

naar boven