Syrië : Rapport van Human Rights Watch over het gebruik van chemische wapens in Syrië (13 februari 2017) [fr]

Frankrijk heeft met bezorgdheid kennis genomen van de inhoud van het rapport van Human Rights Watch van 13 februari waarin beschuldigingen worden gemaakt over herhaaldelijke chemische aanvallen die zijn gepleegd in Syrië.

Het gaat om zeer ernstige beschuldigingen: er wordt verslag gedaan van minstens 8 aanvallen met chloor die zijn uitgevoerd door het Syrische regime op de burgerbevolking in Aleppo tussen 17 november en 13 december 2016. Bovenop deze aanvallen heeft het regime ook meerdere malen conventionele militaire middelen gebruikt.

Als deze informatie correct is, zou dit opnieuw bewijzen dat het regime van Damas zich nog altijd niet conformeert aan zijn internationale verplichtingen en dat het handelt in strijd met de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Frankrijk wijst er opnieuw op dat het JIM – het gezamenlijk onderzoeksmechanisme van de Verenigde naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) – op onweerlegbare wijze het driemalige gebruik van chemische wapens door het Syrische leger, en het eenmalige gebruik door IS, heeft aangetoond.

Het is aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om te handelen. Frankrijk zal geen moeite sparen, zoals het altijd heeft gedaan, en zal blijven overleggen met zijn partners van de Veiligheidsraad, met als doel om een resolutie aan te nemen waarmee de verantwoordelijken voor deze aanvallen worden bestraft.

Het gebruik van massieve vernietigingswapens is een oorlogsmisdaad en een bedreiging voor de vrede. Straffeloosheid is geen optie.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 15/02/2017

naar boven