Syrië / VN - Hervatting van de inter-Syrische onderhandelingen in Genève (16 mei 2017) [fr]

Frankrijk is blij met de hervatting van de inter-Syrische onderhandelingen vandaag in Genève onder auspiciën van de VN en de speciale gezant van de secretaris-generaal, Staffan de Mistura, aan wie het zijn volledige steun opnieuw bevestigt.

De routekaart voor de onderhandelingen voor een echte politieke transitie, zoals collectief wordt ondersteund door de internationale gemeenschap, is helder: het communiqué van Genève en de resolutie 2254 van de Veiligheidsraad.

Alleen een politieke oplossing kan een duurzame vrede in Syrië mogelijk maken: daarom dringt Frankrijk erop aan dat beide partijen de dialoog op een constructieve manier voortzetten. Het Syrische regime moet in het bijzonder laten zien dat het zich verplicht te goeder trouw te onderhandelen.

Frankrijk is nog steeds diep bezorgd over de herhaaldelijke schendingen, door het regime, van de stopzetting van de vijandelijkheden, en over de obstakels die de volledige toegang voor onvoorwaardelijke en ongehinderde humanitaire hulp in het land nog steeds hinderen.

Frankrijk roept de garantstellers van de beëindiging van de vijandelijkheden, in de eerste plaats Rusland en Iran, op om de nodige druk op het regime uit te oefenen om een einde te maken aan het lijden van de bevolking.

gepubliceerd op 16/05/2017

naar boven