{{Talking to Strangers}} van Sophie Calle (23 januari-16 mei 2010 - Museum De Pont, Tilburg) [fr]

Kunst en leven zijn in het werk van Sophie Calle een hechte verbintenis aangegaan. Al dertig jaar beweegt de kunst van Sophie Calle zich tussen de wil om greep te krijgen op het bestaan en het verlangen er zich aan over te geven. De werken waaraan gebeurtenissen uit haar privéleven ten grondslag liggen, vinden een tegenhanger in die waarin het eerder andersom is; in werken waarin de kunst zijn stempel drukt op haar dagelijks leven. Als kind al hield Calle van rituelen. Sinds 1979 hebben die in haar werk een plek gekregen in de strategieën die haar doen en laten bepalen en structureren. Sophie Calle speelt het spel met grote inzet en volharding en doet daarvan in haar kunstwerken verslag op een even feitelijke als ingetogen wijze. Door het leven op te vatten als een spel dat volgens bepaalde regels dient te worden geleefd, schept zij een ruimte waarbinnen zij zich kan overgeven aan het onverwachte en onvoorziene.

Sophie Cale - JPEG

In 2007 maakte Sophie Calle (Parijs, 1953) op de Biënnale van Venetië grote indruk met de installatie Prenez Soin De Vous. Een recent geproduceerde Engelstalige versie van dit werk vormt het middelpunt van haar tentoonstelling in De Pont. De expositie, haar eerste in Nederland sinds bijna vijftien jaar, is een coproductie met de Whitechapel Art Gallery in Londen en omvat behalve Take Care of Yourself nog elf sleutelwerken uit de periode van 1979 tot nu. Sophie Calle heeft maar een keer eerder haar werk in Nederland geëxposeerd : in het voorjaar 1994, met Absence in Museum Boijmans Van Beuningen.

Talking to Strangers van Sophie Calle

23 januari-16 mei 2010

Museum De Pont, Tilburg

www.depont.nl

gepubliceerd op 13/08/2010

naar boven