Terrorismebestrijding - Verklaring van president François Hollande over de plannen voor grondwetswijziging (Parijs, 30 maart 2016) [fr]

“De aanslagen in Brussel, na die in Parijs en Saint-Denis afgelopen 13 november, bevestigen dat de dreiging nog nooit zo hoog is geweest.

Het islamitisch terrorisme heeft de oorlog aan ons verklaard. Aan Frankrijk, aan Europa, aan de hele wereld – recentelijk nog waren in Pakistan, op een paaszondag, christenen het doelwit van aanslagen.

Het zal een lange oorlog worden. Onze troepen voeren in Syrië en in Irak aanvallen uit op IS. Sinds enkele weken is deze terroristische organisatie terrein aan het verliezen.

Deze oorlog vraagt om vastberaden optreden op Europees niveau. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van coördinatie van inlichtingen, en de strijd tegen wapenhandel. Dit moeten we ook op een intensieve manier voortzetten.

Op nationaal niveau vraagt deze oorlog om een antwoord dat opweegt tegen de gevaren waar we mee geconfronteerd worden.

Na de verschrikkelijke aanslagen van 13 november heb ik mij gewend tot het Congres in Versailles, waar ik de besluiten die ik nodig achtte in de strijd tegen het terrorisme, aan het parlement heb gepresenteerd.

Sindsdien is de noodtoestand afgekondigd en is hij twee keer verlengd tot in mei. Ondanks dat de noodtoestand zijn effectiviteit heeft bewezen, kan hij niet permanent gemaakt worden.

Om die reden wordt op dit moment in het parlement een wetsvoorstel besproken ter versterking van de juridische instrumenten en de middelen die ter beschikking staan van magistraten en veiligheidsinstellingen, zodat terroristische activiteiten kunnen worden voorkomen en onderdrukt.

Ik heb tevens een toename van de middelen voor politie, gendarmerie en militairen, en voor het gevangenisbestuur en de douane aangekondigd. Al deze burgerlijke en militaire ambtenaren zullen bijdragen aan de bescherming van de Fransen.

Ondanks de beperkte begrotingsmiddelen, en zonder af te doen aan onze inspanningen om de tekorten terug te brengen, hebben we een miljard euro gereserveerd om de veiligheid van de Fransen te garanderen. De eerste aanstellingen hebben plaatsgevonden.

Op 16 november, drie dagen na de aanslagen in Parijs en in Saint-Denis, heb ik ook een voorstel gedaan voor een grondwetswijziging, om een beter gebruik van de noodtoestand te waarborgen, en om terroristen die de wapens opnemen tegen hun eigen land, het Franse staatsburgerschap te ontzeggen.

Ik deed dit door een beroep te doen op het overschrijden van partijpolitieke grenzen; ik deed dit om de Fransen bijeen te brengen; ik deed dit in een tijd waarin de beproeving aanzienlijk was en waarin we moesten handelen op een manier die getuigde van wat we samen wilden doen om op te treden tegen het terrorisme.

Ik constateer nu, vier maanden later, dat het de Assemblée nationale en de Senaat niet is gelukt om het over de tekst eens te worden, en dat zelfs een compromis over de definitie van het ontnemen van het staatsburgerschap voor terroristen niet haalbaar lijkt.

Ik constateer ook dat een deel van de oppositie zich verzet tegen een grondwetswijziging op zich, of het nu gaat over de noodtoestand of over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Ik betreur deze houding zeer, want gezien de ernstige omstandigheden waarin we ons bevinden, moeten we alles doen om te voorkomen dat er verdeeldheid ontstaat en dat men elkaar probeert te overbieden.

Ik heb dan ook besloten, na overleg met de voorzitters van de Assemblée nationale en van de Senaat, om het debat over de grondwetswijziging te sluiten. Maar ik zal niet afwijken van de verplichtingen die ik vlak na de aanslagen in januari, en die in november 2015, ben aangegaan om de veiligheid van ons land zeker te stellen en de Fransen te beschermen tegen het terrorisme.

Dat is mijn plicht en mijn verantwoordelijkheid, die ik tot het einde en met de vereiste kracht op me zal nemen.”

Bekijk hier de originele Franse tekst op de website van het Elysée.

gepubliceerd op 05/04/2016

naar boven