Terugblik op het Franse voorzitterschap: een versterkte Raad van Europa ten dienste van 830 miljoen burgers (28 november 2019) [fr]

Frankrijk had van 17 mei t/m 27 november 2019 het voorrecht om voorzitter te zijn van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, die dit jaar zijn 70-jarig bestaan viert.

Frankrijk was voorzitter van de Raad van Europa op het moment dat de organisatie een crisisperiode doormaakte. Voortbouwend op de inspanningen van het Finse voorzitterschap, heeft Frankrijk zich ingezet voor het oplossen van interne spanningen en voor het opzetten van een nieuwe gezamenlijke procedure in het Comité van Ministers en de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, om schendingen door lidstaten van hun statutaire verplichtingen aan te pakken.

De President van de Franse Republiek herinnerde tijdens zijn bezoek aan de Parlementaire Assemblée aan de gehechtheid van Frankrijk aan de Raad van Europa en riep hij op tot het versterken van de principes van de Raad van Europa en om deze aan te passen aan de hedendaagse ontwikkelingen.

Frankrijk had de volgende drie prioriteiten voor het voorzitterschap vastgesteld:

1) Behouden en versterken van het Europese systeem voor de bescherming van de mensenrechten.
2) Bevorderen van gelijkheid en samenleven.
3) Aangaan van nieuwe uitdagingen die zich voordoen op het gebied van mensenrechten en de rechtsstaat.

Het Franse voorzitterschap heeft in het kader hiervan verschillende evenementen op hoog niveau georganiseerd, die hebben bijgedragen aan de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Europa: de conferentie van de presidenten van de hooggerechtshoven over de dialoog tussen rechters in Europa (12-13 september), de bijeenkomst van de ministers van justitie over het aangaan van uitdagingen op het gebied van digitale zaken (14-15 oktober) en de bijeenkomst van de ministers van onderwijs over burgerschapsonderwijs (26 november).

Het Franse voorzitterschap heeft de aanzet gegeven tot de oprichting van een waarnemingspost voor geschiedenisonderwijs. Vele lidstaten hebben hun steun hiervoor toegezegd. De waarnemingspost zal de vorm aannemen van een Enlarged Partial Agreement, die de komende maanden zal worden ontwikkeld op basis van de verklaring die de ministers van onderwijs op 26 november hebben aangenomen.

Ook heeft Frankrijk zich actief ingezet voor de universalisering van het Verdrag van Istanbul, het meest geavanceerde internationale instrument op het gebied van geweld tegen vrouwen, door middel van een intensieve promotiecampagne en door de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Raad van Europa te vergemakkelijken. Frankrijk moedigt alle lidstaten van de Raad van Europa aan om deze essentiële tekst te ondertekenen en te ratificeren.

Frankrijk zal doorgaan met het aandragen van deze initiatieven en met het steunen van de werkzaamheden van de Raad van Europa, die bepalend zijn voor de versterking van de eenheid tussen de bevolkingen van ‘het grote Europa’ en voor de waarborging van mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat op ons continent.

Wij vertrouwen erop dat de toekomstige voorzitterschappen deze initiatieven gestalte zullen geven.

Bron (in het Frans): https://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 06/12/2019

naar boven