Themabezoek van een werkgroep van de Franse Senaat over het basisinkomen in Nederland (29-30 september 2016) [fr]

Op 29 en 30 september bracht een werkgroep van de Senaat, die onderzoek doet naar het basisinkomen, een bezoek aan Nederland. De delegatie, die bestond uit Jean-Marie Vanlerenberghe, senator (fractie “UDI-UC”) van de Pas-de-Calais, voorzitter; Daniel Percheron, senator (Fractie “Socialiste et républicaine”) van de Pas-de-Calais, rapporteur; Dominique de Legge, Senator (Fractie “Les Républicains) van Ille-et-Vilaine, vicevoorzitter, Christine Prunaud, senator (Fractie “Communiste, républicain et citoyen”) van de Côtes d’Armor, en Romain Godet, medewerker van de senaat, had ontmoetingen met politici, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij de kwestie rondom het basisinkomen, op dezelfde dag dat de Nederlandse regering een ontwerpbesluit stuurde aan het parlement over de mogelijkheid voor tijdelijke experimenten in het kader van de Participatiewet. Deze agenda laat eens te meer zien dat Nederland en Frankrijk gedeelde interesses hebben.

De delegatie werd op uitnodiging van de ambassadeur verwelkomd in de residentie van Frankrijk, voor een werklunch met verschillende Tweede Kamerleden: Roos Vermeij (PvdA), Duco Hoogland (PvdA), Chantal Nijkerken-de Haan (VVD), Norbert Klein (Groep Klein) en Anne Mulder (VVD). Vervolgens gingen de Franse senatoren in gesprek met de leden van de commissie Sociale Zaken van de Nederlandse Senaat: Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Mart van de Ven (VVD), en Martin van Rooijen (50PLUS).

De volgende dag deed de werkgroep Utrecht aan, waar de ochtend was gewijd aan een experiment met een nieuw uitkeringssysteem dat de stad van plan is uit te voeren. De senatoren werden verwelkomd door Victor Everhardt, wethouder (D66) van Utrecht, waarna een uitwisseling plaatsvond met Loek Groot, hoogleraar aan de Utrecht University School of Economics (USE), Timo Verlaat, promovendus aan de USE, en Nienke Horst, beleidsadviseur.

Op het programma stond tevens een ontmoeting met Nick van de Sande, VNO-NCV; Eelco Tasman, FNV; Alexander de Roo (voorzitter Vereniging Basisinkomen); Govert Buijs (Vrije Universiteit Amsterdam); Azar Moshaver (D66 Denktank); Daniël van der Ree (Kamerlid VVD) en Marit Maij (Kamerlid PvdA). Zij deelden hun standpunten over het basisinkomen met de leden van de werkgroep.

Het bezoek werd afgesloten met een gesprek op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar deskundigen die hebben meegewerkt aan de aanvraag voor toestemming voor de experimenten, verslag deden van de experimentele voorziening die binnenkort kan worden ingevoerd in vier Nederlandse gemeenten, na goedkeuring door het Parlement.

Naast een algemeen overzicht van het debat over het basisinkomen in Nederland, in het bijzonder in relatie tot het huidige systeem van sociale uitkeringen, stond het experiment (keuze van de gebieden, de selectie van de rechthebbenden, het bedrag van de uitkering, monitoring, kosten, evaluatiemethoden) centraal tijdens het bezoek van de onderzoeksmissie, waardoor de senatoren precieze antwoorden op hun vragen hebben kunnen krijgen en verhelderende vergelijkingen hebben kunnen maken met de situatie in Frankrijk.

gepubliceerd op 05/10/2016

naar boven