Toekomst van Europa: terugblik op de in Frankrijk georganiseerde burgerraadplegingen [fr]

Van april tot oktober 2018 organiseerden 27 EU-lidstaten voor de eerste keer in de geschiedenis gelijktijdig burgerraadplegingen. Europeanen werden overal uitgenodigd om hun kritiek, verwachtingen en voorstellen te laten horen.

Elke staat kon de raadplegingen op basis van gemeenschappelijke beginselen op hun eigen manier organiseren. In heel Frankrijk werden meer dan 1.000 burgerraadplegingen georganiseerd. Ze werden op verschillende plaatsen gehouden met één doel voor ogen: opnieuw het woord geven aan burgers over de toekomst van Europa.

Een aanzienlijk aantal burgers laat zijn ongenoegen of moedeloosheid onder andere blijken door middel van een geringe opkomst bij de Europese verkiezingen.

Gezien de kloof tussen de bevolking en de in Brussel genomen beslissingen, stelde de Franse president Emmanuel Macron in 2017 voor om dit burgerraadplegingsproces op touw te zetten, dat nog nooit eerder op deze manier is georganiseerd.

Leerzame raadplegingen

De samenvatting van de duizend reacties is opgesteld door een comité van onafhankelijke deskundigen op het gebied van de participatiedemocratie. Dit proces werd gecoördineerd door de Commission nationale du débat public, die werd voorgezeten door Chantal Jouanno.

Belangrijke thema’s die uit de reacties naar voren kwamen

Dankzij deze burgerraadplegingen kon een grote verscheidenheid aan meningen worden geuit. Hoewel mensen zich negatief hebben uitgesproken, wordt Europa in de meeste gevallen als relevant beschouwd voor het aandragen van oplossingen.
Tot de veelbesproken thema’s behoren:

- bescherming van het milieu
- sociale bescherming
- ontwikkeling van Europees burgerschap
- defensie
- migratiebeleid

Wat waren de deelnamevoorwaarden?

- Van begin april tot eind oktober 2018 vonden er in de 27 deelnemende landen zowel debatten als evenementen op het gebied van de participatiedemocratie plaats. Elke staat diende deze met de nodige flexibiliteit te organiseren of te bevorderen om hun doeltreffendheid in de praktijk te waarborgen. Het was immers essentieel om rekening te houden met verschillende grondwettelijke beginselen, politieke tradities, bestuurlijke praktijken en nationale agenda’s. De raadplegingen waren gebaseerd op een aantal belangrijke gemeenschappelijke beginselen van alle deelnemende lidstaten: openheid tegenover alle burgers, pluralisme en transparantie.
Voorafgaand aan de Europese Raad in december 2018 staat een algehele terugkoppeling van de resultaten aan de staatshoofden en regeringsleiders gepland.

- Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, kunnen de Europese burgers online hun mening geven door 12 vragen te beantwoorden die zijn geformuleerd door 97 Europese burgers uit 27 lidstaten.

65.000 Europese burgers, onder wie 22.000 Fransen, hebben op deze manier hun stem al laten horen. Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de online raadpleging : ec.europa.eu

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 10/12/2018

naar boven