Topoverleg over de stabilisatie van Mosul (20 oktober 2016, Parijs) [fr]

Op 20 oktober zaten Frankrijk en Irak samen de ministeriële bijeenkomst in Parijs over de stabilisatie van Mosul voor.

JPEG - 460.6 kB
Photo F.de La Mure / MAEDI

De volgende landen en organisaties kwamen er bijeen: Duitsland, Saoedi-Arabië, Bahrein, Canada, China, Korea, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Spanje, Iran, Italië, Japan, Jordanië, Koeweit, Oman, Nederland, Qatar, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Arabische Liga.

JPEG - 442.7 kB
Photo F.de La Mure / MAEDI

De bijeenkomst in Parijs werd gehouden op een beslissend moment in de strijd van de Iraakse strijdkrachten en de internationale coalitie tegen de terroristische organisatie IS: net nadat de bevrijdingsoperaties van de stad Mosul en de omliggende regio waren begonnen.

De deelnemers aan de bijeenkomst prezen de moed van de strijdkrachten van de Republiek Irak en van de Peshmerga, evenals die van de leden van de diverse strijdkrachten van de Coalitie die hen ondersteunen.
Ook werd er aandacht besteed aan de gevallen soldaten in de strijd tegen IS (onder het Iraakse leger en politie, de bevolkingstroepen en de Peshmerga), en aan de aanzienlijke offers die het Iraakse volk heeft moeten maken.

De aanwezige landen en organisaties benadrukten de grote stappen die Irak sinds de zomer van 2014 en de vorming van de Internationale Coalitie al heeft gezet in de strijd tegen IS: de stopzetting van het offensief van de terroristische groepering, vervolgens de tegenoffensieven van de coalitietroepen en de opeenvolgende overwinningen op de tegenstander vorig jaar. Ze bevestigden opnieuw hun inzet voor de eenheid, de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Irak. Ze gaven uiting aan hun solidariteit en vastberadenheid om Irak, op zijn verzoek, te blijven steunen, met volledige eerbiediging van de Iraakse soevereiniteit, in de strijd tegen IS en ten behoeve van de bevrijding van Mosul.

In de overtuiging dat de vernietiging van IS in Irak zal bijdragen aan de ontmanteling van deze dreiging in de wereld, benadrukten de deelnemers dat de bevrijdingsoperaties van Mosul, gepland en uitgevoerd door Irak met de steun van de internationale gemeenschap, de neutralisatie van de terroristen op een zo efficiënt mogelijke manier zal garanderen.

De bijeenkomst herinnerde aan de noodzaak om alles in werking te snellen om, met inachtneming van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, zorg te dragen voor de bescherming van de burgerbevolking, die overgeleverd is aan de wreedheid van IS en vastzit in Mosul of zich in gevechtszones bevindt.

De landen en organisaties betuigden dat ze solidair waren en klaarstonden voor de Irakezen in de voorziening van hun humanitaire behoeften. Ze zijn overeengekomen om de inzet op het gebied van humanitaire hulp en directe stabilisatie ten behoeve van de Iraakse regering en lokale overheden voort te zetten, onder andere onder de coördinatie van de Verenigde Naties. De partners van Irak benadrukten ook dat ze bereid waren Irak te helpen bij de wederopbouw, onder meer door het aanbieden van expertise en kennis, en van een geschikte financiële steun.

De deelnemers benadrukten het strategische en humanitaire belang van de stabilisatie van Mosul en de omliggende regio, en van alle bevrijde gebieden van IS, om een vrijwillige, duurzame, veilige en eervolle terugkeer naar huis voor miljoenen ontheemden mogelijk te maken.

Om IS definitief te verslaan, riepen de deelnemers op tot een algemeen politiek akkoord tussen de Iraakse nationale autoriteiten en lokale belanghebbenden om een beter bestuur van Mosul en de omliggende regio te garanderen, dat inclusief is, de diversiteit van de bevolking respecteert, en een vreedzaam samenleven garandeert.
De deelnemers prezen de vastberadenheid van de Iraakse regering in de uitvoering van de hervormingen ten behoeve van het bestuur en van de nationale verzoening, essentieel als deze zijn bij het tegemoet komen aan de aspiraties van de gehele bevolking van Irak, met respect voor zowel de diversiteit als de eenheid.

Bron: http://www.diplomatie.gouv.fr/

gepubliceerd op 24/10/2016

naar boven