Turkije - Noordoost-Syrië: Verklaring van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (7 oktober 2019) [fr]

We zijn zeer bezorgd over de berichten betreffende een eventuele unilaterale militaire operatie van Turkije in het noordoosten van Syrië. We roepen Turkije op om een initiatief te vermijden dat indruist tegen de belangen van de Internationale Coalitie tegen IS, waarvan het lid is.

Unilaterale acties zouden aanzienlijke humanitaire gevolgen kunnen hebben en zouden niet de voorwaarden scheppen die nodig zijn voor de veilige en vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar hun gebieden van herkomst. Deze zouden de stabiliteit van deze regio ondermijnen, evenals onze directe inspanningen ter plaatse, door middel van militaire, humanitaire en stabiliserende acties samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten om het terrorisme op lange termijn te bestrijden en bij te dragen aan de terugkeer naar een normaal leven, met inachtneming van de rechten van de plaatselijke bevolking.

De Islamitische Staat, die sinds zijn territoriale nederlaag ondergronds opereert, blijft een grote bedreiging voor onze nationale veiligheid. In Syrië beschikt de organisatie nog steeds over aanzienlijke middelen en mogelijkheden om over te gaan op actie.

De terroristische strijders die gevangen zijn genomen, ook die van buitenlandse nationaliteit, moeten worden berecht daar waar zij hun misdaden hebben gepleegd. Dit vonnis en hun veilige detentie in het noordoosten van Syrië zijn bovendien een veiligheidsverplichting om te voorkomen dat ze de rangen van terroristische groeperingen komen versterken. Elk initiatief dat deze doelstellingen in gevaar zou kunnen brengen, moet worden vermeden.

Frankrijk werkt op dit gebied nauw samen met zijn Europese partners en met zijn partners die lid zijn van de Internationale Coalitie tegen IS.

- Bron (in het Frans): https://www.diplomatie.gouv.fr/

gepubliceerd op 10/01/2020

naar boven