Turkije – Resultaat van het referendum (16 april 2017) [fr]

Frankrijk heeft kennis genomen van de uitslag van het Turkse referendum van 16 april over de grondwetswijzigingen die afgelopen 21 januari zijn aangenomen door de Grote Nationale Assemblee van Turkije. Hier is een bijzonder nipt resultaat uit voortgekomen, dat een dialoog met de oppositie des te meer noodzakelijk maakt.

Frankrijk zal het evaluatierapport van de OVSE, en van de leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa die hebben deelgenomen aan de observatie van deze stemming, nauwkeurig onderzoeken.

Deze amendementen van de grondwet stellen aanzienlijke veranderingen van het regeringssysteem in Turkije voor.

Frankrijk moedigt, samen met de EU, Turkije aan om, in de geest van eendracht, vervolgstappen te overwegen die in overeenstemming zijn met de waarden en verplichtingen die het is aangegaan binnen de Raad van Europa, waaronder het respect voor het pluralisme, voor de scheiding der machten, en voor de rechtsstaat. Het roept ook de Turkse regering op om het Europese verdrag inzake de rechten van de mens, dat Turkije heeft ondertekend, en dat met name de doodstraf verbiedt, te respecteren.

Originele tekst (in het Engels): http://www.diplomatie.gouv.fr/

gepubliceerd op 19/04/2017

naar boven