Tweede editie van het Vredesforum van Parijs: artikel van Philippe Lalliot, Ambassadeur van Frankrijk in Nederland [fr]

Gezien de vele crises op het gebied van economie, ecologie, klimaat en migratie die onze samenlevingen destabiliseren en de vele bedreigingen (terrorisme, chemische en nucleaire proliferatie, cybercriminaliteit) voor onze democratieën, en terwijl de internationale samenwerking op de proef wordt gesteld door krachtige bewegingen van achterdocht en de afwijzing van ‘de ander’, moeten wij met vastberadenheid en zonder arrogantie herinneren aan de principes waaraan wij ons ten diepste hebben verbonden en aan de waarden die wij delen. We moeten ons ook beter organiseren om de internationale uitdagingen aan te gaan door middel van regulatie, de vereniging van uiteenlopende belangen, de ontwikkeling van onze collectieve actiemiddelen, enzovoort.

In die geest is in november vorig jaar het eerste Vredesforum van Parijs georganiseerd, waarbij 65 staatshoofden en regeringsleiders, 10 hoofden van de grootste internationale organisaties en bijna 6000 deelnemers aanwezig waren, die zich allen inzetten voor een beter mondiaal bestuur. Dit eerste forum heeft 121 concrete en innovatieve projecten uit 116 landen onder de aandacht gebracht en de vitaliteit laten zien van de krachten die multilateralisme en wereldvrede bevorderen. Hoewel de Frans-Duitse en Europese dimensie van het forum sterk is, is het de bedoeling om alle regio’s uit de wereld samen te brengen, zodat iedereen zeggenschap heeft.

Voortbouwend op dit succes, zal er van 11 tot en met 13 november een tweede editie gehouden worden in de Grande Halle de la Villette in Parijs, waar alle actoren van het mondiaal bestuur (politieke leiders, vertegenwoordigers van internationale organisaties, van ngo’s, van lokale overheden, van verenigingen en van bedrijven, intellectuelen, journalisten en burgers) weer bijeen zullen komen om te debatteren over de grote uitdagingen van de hedendaagse wereld.

Om samen te blijven bouwen aan een betere wereld en deze tweede bijeenkomst een groot succes te maken, worden alle organisaties met concrete en innovatieve oplossingen op het gebied van vrede en veiligheid, ontwikkeling, milieu, nieuwe technologieën, inclusieve economie, cultuur en onderwijs uitgenodigd om hun projecten voor 24 mei te presenteren op de website van het evenement (https://parispeaceforum.org/).

Tijdens deze tweede editie van het Vredesforum van Parijs mogen de geselecteerde organisaties hun projecten presenteren, deelnemen aan uitwisselingen en de synergie verrijken die ontstaat door dit unieke jaarlijkse platform, waarvan de hernieuwde ambitie is om alle initiatieven ten gunste van een beter mondiaal bestuur te bevorderen. Aarzel dus niet langer en doe mee met de beweging.

Meer weten : 2e editie van het Vredesforum van Parijs: 11 t/m 13 november 2019

gepubliceerd op 06/05/2019

naar boven