Uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2018 aan twee briljante onderzoeksters (5 februari 2019, KNAW Amsterdam) [fr]

Op 5 februari 2019 vond de uitreiking van de prestigieuze Descartes-Huygensprijs plaats in het Trippenhuis, waar de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zetelt. Deze prijs is hét visitekaartje van de bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van wetenschap.

De prijs werd toegekend aan Katell Lavéant en Marine Cotte, twee zeer getalenteerde jonge vrouwelijke wetenschappers wier onderzoeksthema’s op het eerste gezicht erg ver van elkaar af staan. De sfeer tijdens de prijsuitreiking was zowel plechtig als vriendschappelijk, hetgeen ook geldt voor de Frans-Nederlandse betrekkingen en de welkomsttoespraak van Wim van Saarloos, de president van de KNAW.

JPEG - 425.4 kB
Henriëtte de Swart (Universiteit Utrecht), Philippe Lalliot (Ambassadeur), Katell Lavéant (lauréate), Marine Cotte (lauréate), Wim van Saarloos (KNAW), Pierre Brunel (Sorbonne et Académie des sciences morales et politiques) et Olivier Pironneau (Académie des Sciences)

De laureaten zijn erin geslaagd een brug te slaan tussen hun vakgebieden en zijn al van plan om samen in 2019 korte lezingen te geven voor het grote publiek, met de steun van de “Fondation FrancoSciences”, een netwerk dat is gericht op het centraliseren en het uitbreiden van kennis en ervaringen tussen Franstalige onderzoekers die samenwerken met Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra, zoals Katell, die al 20 jaar in Nederland werkt.

JPEG - 109.1 kB
Philippe Lalliot et Katell Lavéant © KNAW

Welke link kan er worden gelegd tussen deze twee wetenschapsgebieden, die in eerste instantie zeer verschillend lijken? Katell Lavéant doet aan de hand van "Sammelbände" vergelijkend onderzoek naar volkstheater in Noord-Franse en Zuid-Nederlandse provincies van de Renaissance tot de 18e eeuw. Marine Cotte analyseert de lagen van de chemische samenstelling van Rembrandts schilderijen, waardoor ze kunnen worden gerestaureerd. Ook ontwikkelt ze technieken waarmee in Afghanistan ontdekte beeldhouwwerken kunnen worden gedateerd met behulp van de frequenties van het synchrotron uit Grenoble.

JPEG - 149.5 kB
Henriëtte de Swart, Marine Cotte et Wim van Saarloos

Door middel van de multidisciplinaire combinatie van scheikunde, kunstgeschiedenis en literatuur kan in de toekomst de geschiedenis van de mensheid beter worden begrepen. Wij hopen dat het onderzoek van deze twee laureaten met succes kan worden afgerond middels hun wetenschappelijke mobiliteit en het delen van kennis met de onderzoekers die reeds betrokken zijn bij hun projecten die voor 2019 gepland staan.

Houd de oproep aan de kandidaten voor de Descartes-Huygensprijs 2019 in de gaten! Deze zal in maart 2019 worden gepubliceerd.

PDF - 234.1 kB
Prix Descartes-Huygens 2018 - Discours prononcé par Philippe Lalliot
(PDF - 234.1 kB)
PDF - 153 kB
Prix Descartes-Huygens 2018 - Discours prononcé par Wim van Saarloos, Président de la KNAW
(PDF - 153 kB)

gepubliceerd op 13/02/2019

naar boven