Uitvoer van kunstwerken [fr]

Kunstwerken en kunstvoorwerpen die door de maker worden vervoerd

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten zijn reeds lang voorwerp van speciale bescherming, vanwege hun belang voor het behoud en de verrijking van het cultureel, artistiek, historisch of archeologisch erfgoed van Frankrijk.

De douane draagt hier veel aan bij door in opdracht van het Ministerie van Cultuur te controleren op het illegale verkeer van deze goederen en frauduleuze handel te bestraffen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende webpagina’s:
- Algemene regelgeving aangaande transport van kunstwerken
- Specifieke regelgeving aangaande transport van kunstwerken door hun maker

gepubliceerd op 15/07/2019

naar boven