VN - Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei 2017) [fr]

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, herbevestigt Frankrijk zijn steun voor de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders of interseksuelen (LGBTI). Over de hele wereld zijn LGBTI personen nog steeds het slachtoffer van geweld en discriminatie en worden hun mensenrechten geschonden. In meer dan 70 landen worden homoseksuele relaties beschouwd als overtredingen of misdrijven, die worden bestraft met een gevangenisstraf of zelfs met de doodstraf.

Frankrijk blijft bijzonder bezorgd over de ernstige schendingen van de rechten van LGBTI personen, in het bijzonder de onderdrukkingen en martelingen in Tsjetsjenië die de afgelopen weken bekend werden. Op 12 april jl. riep Frankrijk Rusland publiekelijk op om de reacties van de Tsjetsjeense autoriteiten te veroordelen, omdat ze een klimaat van straffeloosheid bevorderen door het bestaan van homoseksualiteit te ontkennen en te suggereren dat de betrokkenen kunnen worden gedood door hun families, en om een licht te werpen op deze ernstige schendingen van mensenrechten, die Rusland via verschillende internationale instrumenten vrijelijk heeft onderschreven. Frankrijk blijft gemobiliseerd opdat deze mensenrechtenschendingen stoppen.

De fundamentele beginselen van gelijkheid van rechten en waardigheid moeten worden gerespecteerd voor alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dit gevecht is één van de prioriteiten van het buitenlandse beleid van Frankrijk. In het kader van bilaterale betrekkingen en op internationale bijeenkomsten werkt het mee aan de doelstelling van universele decriminalisering van homoseksualiteit. Het biedt ook directe steun aan veldwerkers en aan verdedigers van LGBTI-rechten.

Zoals ieder jaar organiseert het diplomatieke netwerk van Frankrijk gemeenschappelijke evenementen gewijd aan deze dag of sluit het zich erbij aan. Dit jaar sluit het zich onder andere aan bij het door de Verenigde Naties in New York georganiseerde initiatief voor jongeren (hashtag #LGBTYouth).

gepubliceerd op 17/05/2017

naar boven