Van Gogh Programma : Oproep tot kandidaatstelling [fr]

Het Van Gogh Programma, is het Frans-Nederlandse Hubert Curien-partnerschap ter bevordering van onderzoeksmobiliteit tussen onze twee landen.
Het programma wordt in Frankrijk uitgevoerd door het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (MEAE) en het Ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie (MESRI), en in Nederland door NUFFIC met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd.

Uiterste inleverdatum voor kandidaatsdossiers: 30 juni 2020

PNG

Van Gogh Programma

Het Van Gogh Programma stimuleert uitwisseling van Nederlandse en Franse PhD-studenten en postdocs die samenwerken aan één gemeenschappelijk onderzoeksproject. Dit bilaterale programma wordt gefinancierd door Nederland en Frankrijk en ondersteunt jaarlijks zo’n 150 onderzoekers uit beide landen.

Ontwikkeling van de wetenschap

De ontwikkeling van de wetenschap staat voorop bij de onderzoeksprojecten die het programma ondersteunt. Het betreft vaak (fundamenteel) onderzoek binnen een bepaald vakgebied. Hierbij maken de onderzoeksteams gebruik van elkaars faciliteiten, unieke collecties en archieven en specifieke onderzoeksmethoden. Dit leidt regelmatig tot bilaterale joint PhD-trajecten, gezamenlijke publicaties in vooraanstaande peer reviewed journals, en samenwerking binnen EU-verband.

Doelgroep

Van Goghbursalen zijn excellente onderzoekers met een uitstekende tenure track en internationale zichtbaarheid. Tot de beoogde kandidaten behoren, onder andere, Veni, Vidi Vici’s, Franse en Nederlandse ERC-bursalen, Spinozaprijswinnaars, leden van De Jonge Academie en hun Franse pendanten.

Onderzoekers die binnen hun eigen instelling zijn aangemerkt als excellente onderzoekers kunnen ook een aanvraag indienen.

Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Voorwaarden

Nederlandse onderzoekers die een beurs willen om hun Franse collega’s te bezoeken, zijn verbonden aan Nederlandse onderzoeks- en kennisinstellingen die samenwerken met Franse onderzoekers of dit ambiëren. Binnen het gekruiste programma moeten Franse onderzoekers van de (beoogde) partnerinstelling ook een reisbeurs krijgen van het Franse Van Gogh Programma voor een bezoek aan hun Nederlandse collega’s.

Het programma is toegankelijk voor alle wetenschappelijke vakgebieden, maar de vakgebieden dienen per gekruiste aanvraag aan Franse en Nederlandse zijde identiek te zijn. De complementariteit van de aanvragers aan weerszijde is tevens een belangrijk selectiecriterium.

De onderwerpen van de onderzoeksprojecten maken, bij voorkeur, onderdeel uit van de agenda van Horizon Europe. Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is als gezegd een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Beurzen

Jaarlijks ontvangen vijftien à twintig onderzoeksteams een donatie die bestaat uit een of meerdere beurzen voor reis- en verblijfkosten. Van Goghbursalen kunnen één vervolgaanvraag indienen mits hun Franse collega’s dat ook doen. De maximale duur is twee jaar. Na het eerste jaar kan een jaar verlenging worden aangevraagd.

Voor Nederlandse aanvragers gelden de volgende regels en beursbedragen:

- de beurzen kunnen alleen gebruikt worden voor reis- en verblijfskosten in Frankrijk;
- de kosten van andere leden van het onderzoeksteam kunnen ook worden gedekt;
- Nuffic vergoedt de kosten van Nederlandse onderzoekers die naar Frankrijk reizen;
- de beurs bedraagt tussen € 1.500 en € 3.500 per onderzoeksteam per jaar;
- reiskosten: daadwerkelijk gemaakte kosten tot € 350 per persoon per retour;
- verblijfskosten: tot € 110 per persoon per dag.

Aanvragen

• Uiterste inleverdatum voor kandidaatsdossiers: 30 juni 2020
• Vernieuwingsaanvragen: 14 september 2020
• Bekendmaking van de resultaten: december 2020/januari 2021
• Begin van de projecten: januari 2021

Om in aanmerking te komen voor de beurs moeten de aanmeldingen worden ingediend door zowel de Nederlandse onderzoekers (via Nuffic) als de Franse onderzoekers (via Campus France). Alleen aanvragen die aan zowel de Franse als de Nederlandse kant zijn ingediend worden geëvalueerd.

Nederlandse onderzoekers kunnen een Van Gogh beurs of extensie aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden. Ga hiervoor naar de website van Nuffic:

https://www.nuffic.nl/en/subjects/van-gogh-programme/

Franse onderzoekers kunnen de Van Gogh beurs aanvragen via het Franse programma: http://www.campusfrance.org/fr/vangogh

Toekenningen

Alle projectvoorstellen worden in beide landen door inhoudelijke experts beoordeeld. Voor Nederland zijn dat vooraanstaande wetenschappers uit de volgende disciplines:

- humaniora,
- sociale wetenschappen,
- recht en economie,
- bètawetenschappen,
- biomedische wetenschappen,
- technische wetenschappen.

Na een ranking van de projectvoorstellen, kent een bilaterale jury de beurzen toe. Alleen projectvoorstellen met de hoogste score komen in aanmerking.

Nadere informatie over het Van Gogh Programma kan worden ingewonnen bij :

Contact bij de NUFFIC

Mevrouw Zahira ZAANDAM
Programma administrator
Nuffic
Global Development Department
P.O. Box 29777
2502 LT The Hague
The Netherlands
Maill : vangogh@nuffic.nl
Website : https://www.nuffic.nl/en

Contact bij de Franse Ambassade:

- Voor het monitoren van het programma en de relaties met de buitenlandse partner:

Véronique VERGES
Ambassade de France

Anna Paulownastraat 76
2518 BJ Den Haag
Tel : +31 70 312 58 25
Mail : veronique.verges@diplomatie.gouv.fr.

- Voor het beheer van de oproep tot het indienen van voorstellen:

Campus France
Gestion PHC
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
Mail : extranet@campusfrance.org.

http://www.campusfrance.org/fr/vangogh

gepubliceerd op 05/06/2020

naar boven