Van Gogh Programma : toelichting [fr]

JPEG

Van Gogh Programma 2018

Het Van Goghprogramma stimuleert de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers. Dit bilaterale programma wordt gefinancierd door Nederland en Frankrijk en ondersteunt jaarlijks zo’n 150 onderzoekers uit beide landen.

Ontwikkeling van de wetenschap

De ontwikkeling van de wetenschap staat voorop bij de onderzoeksprojecten die het programma ondersteunt. Het betreft vaak (fundamenteel) onderzoek binnen een bepaald vakgebied. Hierbij maken de onderzoeksteams gebruik van elkaars faciliteiten, unieke collecties en archieven en specifieke onderzoeksmethoden. Dit leidt regelmatig tot bilaterale joint PhD-trajecten, gezamenlijke publicaties in vooraanstaande peer reviewed journals, en samenwerking binnen EU-verband.

Doelgroep

Van Goghbursalen zijn excellente onderzoekers met een uitstekende tenure track en internationale zichtbaarheid. Tot de beoogde kandidaten behoren, onder andere, Veni, Vidi Vici’s, Franse en Nederlandse ERC-bursalen, Spinozaprijswinnaars, leden van De Jonge Academie en hun Franse counterparts.

Onderzoekers die binnen hun eigen instelling zijn aangemerkt als excellente onderzoekers kunnen ook een aanvraag indienen.

Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Voorwaarden

Nederlandse onderzoekers die een beurs willen om hun Franse collega’s te bezoeken, zijn verbonden aan Nederlandse onderzoeks- en kennisinstellingen die samenwerken met Franse onderzoekers of dit ambiëren. De Franse onderzoekers moeten ook een reisbeurs krijgen van het Franse Van Goghprogramma voor een bezoek aan hun Nederlandse collega’s.

Alle wetenschappelijke vakgebieden kunnen deelnemen, maar de vakgebieden zijn per aanvraag aan Franse en Nederlandse zijde hetzelfde en er wordt door de aanvragers gezocht naar complementariteit.

De onderwerpen van de onderzoeksprojecten maken, bij voorkeur, onderdeel uit van de agenda van Horizon 2020. Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Beurzen

Jaarlijks ontvangen vijftien à twintig onderzoeksteams een donatie die bestaat uit een of meerdere beurzen voor reis- en verblijfkosten. Van Goghbursalen kunnen één vervolgaanvraag indienen mits hun Franse collega’s dat ook doen. De maximale duur is twee jaar. Na het eerste jaar kan een jaar verlenging worden aangevraagd.

Voor Nederlandse aanvragers gelden de volgende regels en beursbedragen:

- de beurzen kunnen alleen gebruikt worden voor reis- en verblijfskosten in Frankrijk;
- de kosten van andere leden van het onderzoeksteam kunnen ook worden gedekt;
- EP-Nuffic betaalt de kosten van Nederlandse onderzoekers die naar Frankrijk reizen;
- de donatie ligt tussen € 1.500 en € 3.500 per onderzoeksteam per jaar;
- reiskosten: daadwerkelijk gemaakte kosten tot € 350 per persoon per retour;
- verblijfskosten: tot € 110 per persoon per dag.

Aanvragen

• De eerste inschrijfronde gaat van start in maart 2017
• Uiterste inleverdatum voor het dossier: 15 juni 2017
• Uiterste inleverdatum vervolgaanvragen: 30 september 2017
• Bekendmaking van de uitslag: december 2017
• Begin van de projecten: januari 2018

Om in aanmerking te komen voor de beurs moeten de aanmeldingen worden ingediend door zowel de Nederlandse onderzoekers (via Nuffic) als de Franse onderzoekers (via Campus France). Alleen aanvragen die aan zowel de Franse als de Nederlandse kant zijn ingediend worden geëvalueerd.

Nederlandse onderzoekers kunnen een Van Gogh beurs of extensie aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden. Ga hiervoor naar de website van Nuffic:

https://www.nuffic.nl/hoger-onderwijs/beurzen-en-subsidies/van-goghprogramma

Franse onderzoekers kunnen de Van Gogh beurs aanvragen via het Franse programma: http://www.campusfrance.org/fr/vangogh

Toekenningen

Alle projectvoorstellen worden in beide landen door inhoudelijke experts beoordeeld. Voor Nederland zijn dat vooraanstaande wetenschappers uit de volgende disciplines:

- humaniora,
- sociale wetenschappen,
- recht en economie,
- bètawetenschappen,
- biomedische wetenschappen,
- technische wetenschappen.

Na een ranking van de projectvoorstellen, kent een bilaterale jury de donaties toe. Alleen projectvoorstellen met de hoogste score komen in aanmerking.

Nadere informatie over het Van Gogh Programma kan worden ingewonnen bij :

Contact bij de NUFFIC

Nuffic
Scholarships Subsidies Department
P.O. Box 29777
2502 LT The Hague
The Netherlands
Mél : vangogh@nuffic.nl

Website : https://www.nuffic.nl/en

Contact bij de Franse Ambassade:

Ambassade de France
Anna Paulownastraat 76
2518 BJ Den Haag
Nederland
Tel: + 31 70 312 58 25
Mail: science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

http://www.campusfrance.org/fr/vangogh

gepubliceerd op 18/09/2017

naar boven