Van de noodtoestand naar een wet ter versterking van de binnenlandse veiligheid en de bestrijding van terrorisme [fr]

Op 31 oktober 2017 treedt de wet ter versterking van de binnenlandse veiligheid en de bestrijding van terrorisme in werking. Deze wet vervangt de noodtoestand die vanaf 1 november 2017 niet meer van kracht is.

De noodtoestand werd uitgeroepen op 14 november 2015, de dag na de aanslagen in Parijs en Saint-Denis. Sindsdien werd hij met zes wetten verlengd. De laatste wet, van 11 juli 2017, verlengt de noodtoestand tot aan 1 november 2017. De noodtoestand was sinds zijn ontstaan op 3 april 1955 nog nooit zo lang van kracht geweest.

De verschillende verlengwetten hebben geleidelijk aan de contouren van de noodtoestand veranderd. De wet van 20 november 2015 herzag de regels inzake huisarresten en huiszoekingen. De wet van 21 juli 2016, die enkele dagen na de aanslag in Nice werd aangenomen, bood de mogelijkheid om bagage en voertuigen zonder instructie van de openbare aanklager te doorzoeken en machtigde het gevangenisbestuur om "de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de videobewakingssystemen van detentiecellen in penitentiaire inrichtingen" uit te voeren. De wet van 19 december 2016 paste de bepalingen van de noodtoestand aan de verkiezingscontext aan.

Het wetsvoorstel voor deze wet werd op 18 oktober 2017 aangenomen door het Franse parlement, met een meerderheid van 415 stemmen in de Assemblée générale en 229 stemmen in de Senaat. De president van de Republiek, Emmanuel Macron, ondertekende de wet op 30 oktober 2017.

Voor de regering is de terroristische dreiging van blijvende aard, maar de noodtoestand kan niet voor onbepaalde tijd worden verlengd. De wet van 30 oktober 2017 ter versterking van de binnenlandse veiligheid, heeft daarom tot doel de staat te voorzien van nieuwe rechtsmiddelen van gemeen recht om de dreiging van terrorisme buiten de noodtoestand beter het hoofd te kunnen bieden.

De wet stelt prefecten in staat om op andere manieren in te grijpen. De prefect is gemachtigd om:

- beschermingszones in te stellen met versterkte controles en verkeersregels voor grootschalige evenementen met een hoog terreurrisico.
- religieuze gebedshuizen via de bestuurlijke weg te sluiten voor een maximale periode van zes maanden, voor apologie of aanzetten tot terrorisme.
- iedere plek te bezoeken, waarvan men op serieuze gronden kan veronderstellen dat het wordt bezocht door een persoon die wordt verdacht van terrorisme. Dit bezoek kan gepaard gaan met de inbeslagname van documenten, objecten of gegevens die er te vinden zijn. De inzage van digitale gegevens wordt toegekend aan de rechter.

De veiligheidsdiensten zijn geautoriseerd om in opdracht van binnenlandse zaken:

- surveillance-maatregelen uit te voeren bij personen wiens gedrag doet veronderstellen dat ze een serieuze bedreiging zouden kunnen vormen voor de openbare veiligheid.
- de circuleringsvrijheid van deze personen beperken, waarbij het circuleergebied niet kleiner mag zijn dan de gemeente. De afbakening van het gebied moet het voor de persoon in kwestie mogelijk maken om zijn familiale en professionele leven voort te zetten. Deze maatregel kan worden versterkt met een elektronische enkelband of met de verplichting zich regelmatig bij de politie te melden.
- een verklaring met de abonnementsnummers en toegangscodes van alle commununicatiemiddelen op te vragen.
- het contact met personen te verbieden wiens gedrag een bedreiging voor de openbare veiligheid zou kunnen vormen.

De inlichtingendiensten kunnen de elektronische communicatie onderscheppen en beluisteren via terrestrische middelen.

Controles in de grenszones en reiszones

Het wetsvoorstel bestendigt de regeling die het raadplegen van PNR gegevens mogelijk maakt.
Het creëert bovendien, los van het PNR-systeem, een nationaal systeem voor de centralisering van de gegevens van passagiersdossiers uit de scheepvaart naar of uit Frankrijk.
De veiligheidsdiensten kunnen controles blijven uitvoeren om illegale binnenkomst en terrorisme te voorkomen, in een straal van 20 km van het grensgebied, of in treinstations, wegstations, vliegvelden en havens die toegankelijk zijn voor internationaal verkeer.

Tot aan eind 2020 voorziet de wet in een jaarlijkse evaluatie van het gebruik van de controle- en surveillance-maatregelen op de betreffende persoon.

Bron: website van het ministerie van Binnenlandse Zaken:
- http://www.vie-publique.fr/focus/etat-urgence-loi-renforcant-securite-interieure-lutte-contre-terrorisme.html
- http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-renforcant-securite-interieure-lutte-contre-terrorisme.html

gepubliceerd op 02/10/2018

naar boven