Verbindingsmagistraat [fr]

De Franse verbindingsmagistraat (magistrat de liaison) bij het Nederlandse ministerie van Justitie is door het Franse ministerie van Justitie ter beschikking gesteld van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nederland staat de verbindingsmagistraat onder het gezag van de Ambassadeur van Frankrijk in Nederland.

Frankrijk en Nederland hebben baanbrekend werk verricht voor de instelling van de verbindingsmagistraat, want in de loop van het jaar 1993 besluiten de regeringen van beide landen verbindingsmagistraten uit te wisselen om de bepalingen van het Verdrag van Maastricht en het Schengenakkoord uit te kunnen voeren.

Dit initiatief heeft onder andere de Raad van de Europese Unie er toe gebracht om deze functie juridisch te bekrachtigen middels de aanname op 22 april 1996 van het Gemeenschappelijk Optreden (96/277/JAI) waarin de voornaamste bevoegdheden van de verbindingsmagistraat staan omschreven.

Het bijzondere aan de positie van de verbindingsmagistraat is dat hij is ingedeeld bij de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarmee bevindt hij zich daar waar beide ministeries van Justitie, de rechtsmacht en de Franse ambassade in Nederland, drie verschillende instellingen die actief zijn op het gebied van juridische en bilaterale samenwerking, hun acties concentreren.

Adresgegevens Ministerie van Veiligheid en Justitie

Turfmarkt 147 - 2511DP Den Haag
Postbus 20301 - 2500EH Den Haag

De werkzaamheden van de verbindingsmagistraat vinden plaats op vier terreinen:

- het bevorderen van de verwezenlijking van de bilaterale judiciële samenwerking, zowel op strafrechtelijk als op civiel gebied, met name de uitvoering van internationale rogatoire commissies, de toepassing van het Europees arrestatiebevel, en de overbrenging van gedetineerden van het ene land naar het andere. In die zin is hij een van de Franse contactpersonen van het Europees Justitieel Netwerk;

- het maken van rechtsvergelijkende studies voor de Franse autoriteiten, in het bijzonder over het wetgevend proces. De verbindingsmagistraat heeft ook als taak de kennis en het begrip te verbeteren van het positief recht, de rechterlijke praktijk en de rechterlijke organisatie in het andere land;

- het bijdragen, voor zover nodig, aan het goede verloop van bilaterale of multilaterale onderhandelingen op rechterlijk gebied en met name in het kader van de Europese Unie;

- het bevorderen van juridische samenwerking en uitwisselingen op bilateraal gebied en het aanmoedigen van Nederlands-Franse partnerships in andere landen.

Link naar het Franse ministerie van justitie

gepubliceerd op 11/09/2019

naar boven