Verdragen en akkoorden [fr]

De lijst van bilaterale verdragen en akkoorden tussen Frankrijk en Nederland vindt u in de databank Verdragen en akkoorden van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin alle internationale overeenkomsten zijn opgenomen die Frankrijk met andere staten of internationale organisaties heeft gesloten.

De databank verstrekt informatie over de datum en de plaats van ondertekening, de datum van inwerkingtreding, het nummer van het betreffende decreet, de gegevens t.a.v. de publicatie in de Franse staatscourant (Journal officiel), enz.

De volledige teksten van de bilaterale verdragen en akkoorden kunt u vinden middels een zoekopdracht ’Recherche experte’ op Legifrance.gouv.fr,de officiële website van het Franse recht.

Opmerking : De via de databank Verdragen en akkoorden van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken verkregen gegevens kunnen het zoeken vergemakkelijken, bijvoorbeeld door middel van het zoeken op decreetnummer.

gepubliceerd op 06/03/2014

naar boven