Verenigde Naties – Afrikaanse Unie – Ondertekening van een gezamenlijke routekaart over Afrikaanse vredesoperaties (6 december 2018) [fr]

Frankrijk prijst het feit dat de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie op 6 december 2018 een gezamenlijke routekaart hebben ondertekend over de samenwerking tussen de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties op het gebied van Afrikaanse vredesoperaties.

Frankrijk is verheugd over de implementatie van het Vredesfonds van de Afrikaanse Unie en over de bijdrage van 44 Afrikaanse staten ter hoogte van 73 miljoen dollar.

Ook prijst Frankrijk het feit dat de Raad voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie op 29 november jl. het beleid van de Afrikaanse Unie heeft goedgekeurd inzake gedrag en discipline en inzake de preventie van en de reactie op seksuele uitbuiting en misbruik in het kader van haar vredesoperaties.

Deze Afrikaanse vredesoperaties vormen een passend antwoord op de grote behoefte aan vrede en veiligheid in Afrika. Deze weerspiegelen de wil van de Afrikaanse Unie om in samenwerking met de VN-Veiligheidsraad steeds meer bij deze kwestie betrokken te raken.

Deze vooruitgang bevestigt de wenselijkheid om vóór het einde van het jaar een ambitieuze resolutie van de VN-Veiligheidsraad over toekomstige Afrikaanse vredesoperaties aan te nemen. Frankrijk steunt zijn Afrikaanse partners in de Veiligheidsraad in dit verband volledig.

Bron: diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 31/05/2019

naar boven