Verenigde Naties – Derde toetsingsconferentie van het VN-actieprogramma inzake handvuurwapens en lichte wapens (29 juni 2018) [fr]

Op 29 juni 2018 heeft de derde toetsingscommissie van het VN-actieprogramma inzake handvuurwapens en lichte wapens in New York onder het voorzitterschap van Frankrijk unaniem een substantieel slotdocument aangenomen.

Na twee weken van onderhandelingen, voorafgegaan door een uitgebreid voorbereidingsproces, hebben de VN-lidstaten de volgende zaken goedgekeurd: een politieke verklaring, een operationeel actieplan voor de uitvoering van het actieprogramma inzake handvuurwapens en lichte wapens en het daaraan gehechte internationaal instrument inzake markering en tracering, en een vergaderrooster voor de komende zes jaar.

Deze nieuwe verbintenissen dienen de doeltreffendere bestrijding van de illegale vuurwapenhandel op nationaal, regionaal en mondiaal niveau mogelijk te maken. De handel in deze wapens wakkert terrorisme, georganiseerde misdaad en gewapend geweld aan, is een grote destabiliserende factor en maakt jaarlijks bijna 50.000 slachtoffers.
We prijzen de inspanningen van alle delegaties en de deelname van het maatschappelijk middenveld die hebben bijgedragen tot dit belangrijke resultaat en roepen op tot de volledige tenuitvoerlegging van de aangenomen conclusies.

gepubliceerd op 03/07/2018

naar boven